Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-04-25

Pressmeddelande

Preems hållbarhetsredovisning 2018 ”Vi arbetar för framtiden, redan idag” publicerad

Preems hållbarhetsredovisning och årsredovisning för 2018 är nu publicerade. Stabil ekonomi och nya satsningar på förnybara drivmedel beskriver året. ”Under året har vi genomfört en rad stora och viktiga projekt för att fortsätta vår resa mot ett hållbart samhälle”, säger Petter Holland, vd.

Petter Holland vd Preem

- Under året har vi genomfört en rad stora och viktiga projekt för att fortsätta vår resa mot ett hållbart samhälle. Vi har bland annat etablerat flera nya samarbeten och nya tekniker för att säkra tillgången på hållbara förnybara råvaror för framtiden. Ett område som har fortsatt hög prioritet är minskningen av Sveriges klimatavtryck genom ökad andel förnybara drivmedel, energieffektivisering och teknik för att fånga in och lagra koldioxid, säger Petter Holland, vd på Preem.

Nya satsningar på förnybara drivmedel
Under 2018 har Preem genomfört en rad investeringar för att öka produktionen av hållbara förnybara råvaror för att minska klimatavtrycket från Sveriges transporter.

  • Preem har investerat 250 miljoner kronor i ökad produktion av råtalldiesel, som produceras i samarbete med SunPine.

  • Preem har inlett samarbeten med Setra, RenFuel och Rottneros för att säkra tillgången till fler råvaror av restprodukter från skogs- och träindustrin.

  • I slutet av 2018 investerades 267 miljoner kronor i det norska företaget Biozin AS för att bygga en ny produktionsanläggning för förnybara råvaror i Norge.

  • Samarbetet med SAS är ett annat exempel på lyckade initiativ, där Preem nu planerar att producera förnybart flygbränsle.

För att öka den förnybara produktionen, kommer Preem under 2019 att ansöka om ett miljötillstånd för att bygga en ny anläggning i Göteborg. Det bidrar till en avsevärd kapacitetsökning med en miljon kubikmeter förnybart drivmedel och flygbränsle, med start 2023.

Stabil ekonomi
Under 2018 ökade Preems omsättning med 32 procent jämfört med 2017, från 78,6 miljarder till 103,6 miljarder kronor. Det operativa resultatet för 2018 blev 2,4 miljarder kronor.

Läs mer om Preems verksamhet  och hållbarhetsarbete under 2018 på: https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/
Läs även Preems årsredovisning på: https://www.preem.se/finansiell_information

För mer information, kontakta:
Preems pressjour, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.