Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-03-15

Pressmeddelande

Preems bokslutskommuniké januari-december 2018: Stabilt resultat och ökad omsättning

– Efter en skiftande råoljemarknad i slutet av 2018 kan vi summera 2018 som ett stabilt år med ett starkt resultat, ökad omsättning och ökat produktionsflöde, kommenterar Petter Holland, vd Preem.  

Preemraff Lysekil Panorama

  • Omsättningen efter punktskatter uppgick till 92 553 MSEK (68 752 MSEK) för perioden januari till december 2018 och 22 174 MSEK (19 156 MSEK) i det fjärde kvartalet.
  • Rörelseresultat före avskrivningar, räntor och skatter (EBITDA) uppgick till 3 469 MSEK (5 046 MSEK) för perioden januari till december 2018 och -637 MSEK (1 643 MSEK) i det fjärde kvartalet.
  • Operativa rörelseresultatet uppgick till 2 431 MSEK (4 047 MSEK) för perioden januari till december 2018 och -904 MSEK (1 384 MSEK) i det fjärde kvartalet.
  • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 1 475 MSEK (4 047 MSEK) för perioden januari till december 2018 och -756 MSEK (948 MSEK) i det fjärde kvartalet.
  • Produktionsflödet uppgick till 122 miljoner fat (113,5 miljoner fat) för perioden januari till december 2018 och 30,7 miljoner fat (29,6 miljoner fat) i det fjärde kvartalet.

Kommentar från Petter Holland, vd och koncernchef:

Det fjärde kvartalet 2018 gick igenom en skiftande råoljemarknad där årets högsta och lägsta notering skedde under ett och samma kvartal. Denna rörlighet berodde på geopolitiska spänningar, ökad oljeproduktion i USA och att OPEC och andra oljeproducerande länder beslutade att minska produktionen 2019 för att stabilisera marknaden.

Försäljningsintäkterna för fjärde kvartalet 2018 ökade med 3 miljarder SEK jämfört med det fjärde kvartalet 2017, ett resultat av högre råolje- och produktpriser. Bakomliggande faktorer för det negativa rörelseresultatet är fallande marknadspriser i slutet av kvartalet som resulterade i en stor minskning av lagervärdet. Försäljningsvolymerna på den svenska marknaden backade två procent under det fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. Detta berodde främst på två stora engångsaffärer i december 2017.

Under det gångna kvartalet har Preem skrivit leasingavtal med Thun Tankers sjötransporter som uppfyller höga säkerhetsstandarder, effektivitet med mycket låg miljöpåverkan och kan drivas med flytande naturgas (LNG) eller Biogas (LBG). 

Som ett resultat av Preems strategi i förnybara drivmedel 2030 har Preem och det norska företaget Biozin AS tecknat ett samarbetsavtal gällande storskalig produktion av biodrivmedel med restprodukter från skogs- och träindustrin. Inledningsvis kommer en ny produktionsanläggning att uppföras i Jordøya i Åmli kommun, Norge.

För mer information, kontakta:
Magdalena Patrón, Investor Relations, +46 (0)10 450 18 41
Preems pressjour, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.