Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-04-22

Pressmeddelande

Preem öppnar automatstation i Göteborg

På västra Bräckevägen, intill Lundbyleden i Göteborg, öppnar Preem en ny automatstation. Stationen erbjuder Preem Evolution Diesel, bensin 95 och etanol E85. Stationen öppnade för tankning 15 april.

- Stationen är helt nybyggd, och håller högsta klass, säger Per-Inge Alfredsson, distriktschef för automat- och SÅIFA stationer på Preem.

Den nya automatstationen innebär att Preem utökar sitt stationsnät i Göteborgs storstadsområde, som nu består av sex bemannade stationer och sex automatstationer, inklusive den nya stationen.

- För oss är tillgängligheten viktig och därför känns det bra att utöka nätverket med en ny station i Göteborg.  Detta för att kunderna ska kunna tanka snabbt tryggt och enkelt samt erbjuda drivmedel i världsklass, säger Per-Inge Alfredsson.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Per-Inge Alfredsson, distriktschef automat- och såfiastationer Preem, 010–4501854
Ludwig Kollberg, presschef Preem, 076-006 77 87, ludwig.kollberg@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.