Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-09-02

Pressmeddelande

Preem och Skanol avslutar transportsamarbete

2017 tecknade Preem och Skanol ett femårigt avtal om transporter på den svenska marknaden. Efter noggrann utvärdering har parterna beslutat att avsluta samarbetet i förtid – den 31 december 2019. Inför detta kommer Preem att under hösten genomföra ett nytt upphandlingsförfarande av nya transportörer för de aktuella marknadsområdena.

Preem

Vid upphandlingsförfarandet för transporter av ljusa produkter på den svenska marknaden tecknade Preem 2017 avtal med fyra enskilda transportörer. Efter noggrann utvärdering och gemensamma överväganden har Preem och Skanol, som ansvarat för transporter i regionerna Syd, Öst och Väst, tillsammans beslutat att avsluta samarbetet i förtid.

- Beslutet grundas på att förutsättningarna för samarbetet utvecklats i en riktning som inneburit att såväl Preem som Skanol sett stora fördelar i att avsluta samarbetet i förtid, säger Kenneth Olsson, Logistikchef på Preem.

Samarbetet kommer att avvecklas under hösten och avslutas formellt den 31 december 2019.  Däremot kommer det inte innebära några avgörande förändringar för förarna. Parterna har nämligen kommit överens om att ansvar för förare, driftpersonal och fordon ska övertas av nya transportörer.

- För oss har det varit viktigt att våra kompetenta medarbetare ges möjlighet att fullfölja samarbetet med Preem, och vi är mycket glada över att vi enats om ett upplägg som möjliggör detta, säger Allan Larsen, VD på Skanol.

- Fokus för båda parter har legat på att hitta en lösning som medför en smidig övergång. Därför har vi beslutat att nya transportörer måste acceptera att ta över fordon och medarbetare från Skanol under höstens upphandling, säger Kenneth Olsson.

Preem påbörjar upphandling för de aktuella regionerna under september månad. Samarbetet med övriga upphandlade transportörerna, BDX (region Norra Norrland) och Sundfrakt (region Södra Norrland), fortsätter enligt sedan tidigare gällande avtal.

Samarbetet mellan Preem och Skanol i Norge, påverkas inte, och fortsätter enligt sedan tidigare gällande avtal.

För mer information, kontakta:
Kenneth Olsson, +46 (0)70-595 16 14, kenneth.olsson@preem.se
Allan Larsen, +45 40 80 69 15, allar@skanol.com

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.

SKANOL är en av Nordens ledande leverantörer av kompletta logistiklösningar inom distribution av farligt gods på tankbil. Skanol är danskägt och råder över 140 tankbilar och sysselsätter ca 200 medarbetare i Danmark, Sverige och Norge.