Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-04-12

Pressmeddelande

Preem mest hållbara varumärket i branschen

Preem har återigen utsetts till branschens mest hållbara varumärke. Det visar hållbarhetsundersökningen Sustainable Brand Index 2019. Vi är enormt stolta över att vårt hållbarhetsarbete ger resultat, säger Malin Hallin, hållbarhetschef på Preem.

Preem har för andra året i rad utsetts till drivmedelsbranschens mest hållbara varumärke, enligt hållbarhetsundersökningen Sustainable Brand Index 2019 B2C – Europas största studie om hållbarhet, som årligen rankar Sveriges mest hållbara varumärken.

- Vi är enormt stolta över att vårt hållbarhetsarbete ger resultat. Att vi röstas fram som bäst i branschen visar att kunskapen om våra viktiga satsningar på förnybart och hållbarhet fått fotfäste. För det är vi väldigt glada, säger Malin Hallin, hållbarhetschef på Preem.

Utmärkelsen innebär att allmänheten har ett högt förtroende för Preem i frågor som berör miljömässig och social hållbarhet. Men det höga förtroendet kommer inte av en slump.

- Preem har visionen att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle. Vi lever efter visionen genom ständig förbättring och satsningar på förnybara drivmedel. Att vi återigen hamnar i topp är resultatet av ett gemensamt arbete som alla på Preem ska känna sig stolta över, säger Malin Hallin.

Sustainable Brand Index har funnits sedan 2011 och är Europas största studie och omfattar mer än 1000 företag. I årets undersökning har totalt 50 000 respondenter intervjuats i Norden och Nederländerna, varav 18 600 i Sverige. Målgruppen för studierna är allmänheten mellan 16–70 år i respektive land. Intervjuerna genomfördes under januari-mars 2019.

 

 

För mer information, kontakta:
Preems pressjour, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.