Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-05-17

Pressmeddelande

Ny anläggning för produktion av vakuumgasolja invigd av Preems styrelseordförande

Igår, torsdagen den 16 maj, invigdes officiellt en ny anläggning för produktion av vakuumgasolja (VGO) vid Preems raffinaderi i Lysekil av Preems styrelseordförande Jason Milazzo samt Jan-Olof Johansson, ordförande kommunstyrelsen Lysekils kommun, inför närmare 100 gäster.

Investeringen på cirka 1,6 miljarder kronor gör Preem självförsörjande på VGO, en viktig råvara i tillverkningen av diesel och bensin som tidigare köptes in från Ryssland. Utbyggnaden innebär också att Preem minskar produktionen av tjockolja på sina båda raffinaderier till fördel för högkvalitativa drivmedel. Med anledning av den nya anläggningen har ett tiotal nya medarbetare anställts på raffinaderiet.

- Det här är en viktig investering för att Preems raffinaderier ska fortsätta tillhöra de mest moderna och miljöanpassade i Europa, säger Preems styrelseordförande Jason Milazzo. Med den nya anläggningen stärker vi vår position i branschen och regionen och kan fortsätta omställningen till ett hållbart samhälle.

Arbetet med markförberedelser och byggnation inleddes 2016, och som mest har cirka 650 personer från olika entreprenörsföretag funnits på plats.

- Preems raffinaderi är en mycket viktig arbetsplats för Lysekil och hela regionen, säger Jan-Olof Johansson, ordförande i kommunstyrelsen i Lysekil. Därför är det glädjande med denna investering, som också visar på den starka framtidstro som finns hos företaget.

För mer information, kontakta:
Preems pressjour, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

 

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.