Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-04-15

Pressmeddelande

Bjud in oss till Almedalen 2019!

Almedalsveckan är ett bra tillfälle att lyfta frågor om förnybara drivmedel och hållbara transporter. Som Sveriges största drivmedelstillverkare har Preem flera experter som mer än gärna pratar, lyssnar och deltar i liknande diskussioner.

Petter Holland, vd och koncernchef

 • Petter pratar gärna om drivmedelsbranschens utmaningar och framtid, Preems vision och utmaningar, satsningar och investeringar för mer förnybara drivmedel och CCS.
 • Preliminärt tillgänglig: 3-4 juli.
 • E-post: petter.holland@preem.se

Stein Ivar Bye, COO

 • Stein Ivar pratar gärna om drivmedelsbranschens utmaningar och framtid, Preems vision och utmaningar, satsningar och investeringar för mer förnybara drivmedel och CCS.
 • Preliminärt tillgänglig: 4-5 juli.
 • E-post: steinivar.bye@preem.se

Mattias Backmark, chef affärsutveckling

 • Mattias pratar gärna om drivmedelsbranschens utmaningar och framtid, Preems vision och utmaningar, satsningar och investeringar för mer förnybara drivmedel, gröna processer och CCS.
 • Preliminärt tillgänglig: 1-5 juli
 • E-post: mattias.backmark@preem.se

Linda Werner, chef nya möjligheter

 • Linda pratar gärna om drivmedelsbranschens utmaningar, forskning och utveckling av förnybara råvaror för grönare drivmedel, gröna processer och CCS.
 • Preliminärt tillgänglig: 2-4 juli
 • E-post: linda.werner@preem.se

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör

 • Sören pratar gärna om drivmedelsbranschens utmaningar, forskning och utveckling av förnybara råvaror för grönare drivmedel och utvecklingen av förnybara flygbränslen.
 • Preliminärt tillgänglig: 30 juni-5 juli
 • E-post: soren.eriksson@preem.se

Malin Hallin, hållbarhetschef

 • Malin pratar gärna om miljö, klimat, hållbara värdekedjor, gröna processer och allmänna hållbarhetsfrågor.
 • Preliminärt tillgänglig: 2-5 juli
 • E-post: malin.hallin@preem.se

Jens Bruno, chef hållbarhetsutveckling

 • Jens pratar gärna om miljö, klimat, hållbara värdekedjor, gröna processer och allmänna hållbarhetsfrågor.
 • Preliminärt tillgänglig: 30 juni-3 juli
 • E-post: jens.bruno@preem.se

Fredrik Backman, chef shipping

 • Fredrik pratar gärna om hållbara sjötransporter, LNG-fartyg, Tern Ocean, Clean Shipping Index samt farleds- och lotsavgifter.
 • Preliminärt tillgänglig: 30 juni-5 juli
 • E-post: fredrik.backman@preem.se

Susanne Håkans, chef produkt

 • Susanne pratar gärna om utvecklingen drivmedelsmarknaden och lagar och politik som berör marknaden för drivmedelsleverantörer, så som reduktionsplikten, miljömärkning på pump och pumplagen.
 • Preliminärt tillgänglig: 2-5 juli
 • Epost: susanne.hakans@preem.se

För mer information, kontakta:
Ludwig Kollberg, ansvarig public affairs, +46(0)76 006 77 87, ludwig.kollberg@preem.se
Preems pressjour, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.