Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-01-03

Pressmeddelande

Stein Ivar Bye – ny COO i Preem

Preem rekryterar Sten Ivar Bye som ny Chief Operating Officer, COO. Stein Ivar kommer i huvudsak att samordna Preems affärsområden; Varuförsörjning, Raffinering, Marknad och försäljning samt Hållbar utveckling (med bland annat hälsa-, miljö och säkerhet) och koncernsektionen Affärsutveckling.   Stein Ivar Bye kommer från amerikanska Exxon Mobil och har 25 års erfarenhet från raffinerings- och oljehandelsbranschen. Han kommer närmast från positionen som Business Development and Strategy Executive för Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien. Stein Ivar kommer att rapportera till vd Petter Holland samt ingå i koncernledningen. I övrigt kvarstår koncernledningen som tidigare. 

– Tillsättningen av Stein Ivar Bye som COO ger oss ett starkt operativt fokus som kommer bidra till att vi stärker vår affär ytterligare och kan intensifiera vårt arbete i att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Preems VD Petter Holland. 


– Preem har positionerat sig som en stark och viktig aktör i omställningen mot ett hållbart samhälle och nya lösningar. Jag är därför mycket glad över möjligheten att få börja på Preem och hoppas att min erfarenhet tillsammans med kompetensen inom Preem kan skapa en spännande framtid, säger Stein Ivar Bye. 

För mer information, kontakta: 
Preems presstelefon, 070 450 10 01 
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se 


Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Vi har ett återförsäljarnät som erbjuder direktleveranser. Sedan 2016 finns Preem även i Norge. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.