Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-10-19

Pressmeddelande

Preem och Sirius satsar på fler miljöanpassade tankfartyg

Den 20 oktober namnger rederiet Sirius det nya miljöanpassade tankfartyget MT Mercurius i Shanghai i Kina. Fartyget är ett modernt tillskott i rederiets satsning på mer säkra och hållbara sjötransporter, med minsta möjliga miljöpåverkan.– Fartyget uppfyller högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet, med ett stort fokus på långsiktig hållbarhet och låg miljöpåverkan. Bland annat har fartyget en skrovdesign och effektiv maskin, som medför en lägre bränsleförbrukning och minskade växthusgasutsläpp. MT Mercurius är även förberett för att kunna drivas på liquid natural gas (LNG) inför en framtida LNG infrastruktur, säger Jonas Backman, VD på Sirius Shipping.

Tankfartyget kommer att långtidsleasas av drivmedelsbolaget Preem för leveranser till företagets depåer och kunder i Sverige, Norge och Danmark. Det svenskflaggade fartyget levereras till Preem i slutet av mars och kommer att ha sin hemmahamn på Donsö i Göteborgs skärgård.

- Vi är mycket nöjda med valet av det  nya miljöanpassade tankfartyget.  Preems sjötransporter är en stor och viktig del av företagets verksamhet. Därför har vi, som i alla upphandlingar, lagt stor vikt vid att fartyget ska uppfylla högt satta hållbarhetskrav, säger Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem.

Preems sjötransporter tillämpar ”slow steaming”, som innebär att fartygen anpassar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och hamnar. Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning, ökad säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Teknisk fakta om fartyget MT Mercurius

  • Produkt-/kemtanksfartyg på 7,999 dwt/ 9,500 cbm/ 119,9 m loa/ 19,4 m beam.
  • Installationen av HPSCR-reaktor till huvudmaskinen och Catamiser till hjälpmaskinerna minskar CO2-utsläpp kraftigt
  • NOx-utsläpp kan hållas på en nivå understigande 2 g NOx/kWh.
  • Utrustat med dual-fuel maskin
  • Stabilitets- och hållfasthetstestat för installation av LNG-tankar på däck

För mer information, kontakta:
Jonas Backman, VD Sirius, +46 708 97 01 55, Jonas.Backman@siriusshipping.eu
Preems presstelefon, 070 450 10 01, press@preem.se

Om Sirius Rederi
Rederiet Sirius grundades av familjen Backman på ön Donsö i Göteborgs skärgård. Rederiet har lång erfarenhet av att utföra säkra och effektiva transporter av bland annat oljeprodukter, biobränslen, kemikalier och LNG i Nordeuropa. Transporterna sker med moderna tankfartyg och med välutbildad personal, i ett nära samarbete mellan fartygen och landorganisationen. Siriusgruppen, med ca 260 anställda, opererar idag 14 st produkt-/kemtankers samt 2 st LNG-tankers och har ytterligare 2 st produkt-/kemtankers under nybyggnation.

Om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.