Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-12-03

Pressmeddelande

Preem och norska Biozin i samarbete om mer förnybara drivmedel

Preem och det norska företaget Biozin AS har tecknat ett samarbetsavtal gällande storskalig produktion av biodrivmedel med restprodukter från skogs- och träindustrin. Inledningsvis kommer en ny produktionsanläggning att uppföras i Jordøya i Åmli kommun, Norge.Den planerade produktionsanläggningen uppskattas producera cirka 120 000 kubikmeter biozin® per år. Biozin® är en avancerad hållbar bioråolja med mycket goda hållbarhetsdata som kan raffineras på Preemraff Lysekil eller Göteborg till förnybart innehåll i drivmedel. Den planerade produktionsanläggningen i Jordøya beräknas vara i drift år 2022.

Projektet har precis avslutat en konceptstudie där fabrikens grundläggande design har fastställts. Nu fortsätter nästa steg där bland annat produktionsanläggningen ska projekteras. Projekteringen beräknas vara slutförd till slutet av 2019 och därefter tas det slutgiltiga investeringsbeslutet.

Preem går, i och med beslutet att fortsätta med projektet, in som delägare i Biozin Holding AS och investerar motsvarande 250 MNOK för att tillsammans med Bergene Holm AS driva projektet till investeringsbeslutet tidigt 2020. Det totala projektet uppskattas till ca 3,5 miljarder norska kronor.

Företagens gemensamma ambition är att etablera fler produktionsanläggningar i södra Norge.


För mer information, kontakta:
Mattias Backmark, chef Affärsutveckling Preem, +46 73 633 61 80
Thomas Skadal, Administrerende direktør Biozin Holding AS, +47 905 08 216
Preems presstelefon, +46 70 450 10 01


BIOZIN HOLDING AS är ett norskt bolag som ägs av Biozin AS, som är ett helägt dotterbolag till Bergene Holm AS. Biozin Holding AS bildades för att producera förnybara bränslen från norska sågverk och skogsrester. Biozin AS har identifierat potentiella platser för ytterligare produktionsanläggningar för biozin® i flera kommuner i sydöstra Norge. Webbplats: www.biozin.no

Bergene Holm AS är Norges näst största tillverkningsföretag med 430 anställda och en omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. Bergene Holm AS har 7 fabriker och andra företag i södra Norge och har över 70 års erfarenhet av den norska träindustrin.

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.