Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-11-26

Pressmeddelande

Preem levererar ett starkt tredje kvartal

Preems redovisar ett starkt tredje kvartal 2018 med en ökad omsättning om 62 procent och ett förbättrat operativt rörelseresultat med 25 procent jämfört med samma period 2017.

Petter Holland VD och Koncernchef Preem AB
Petter Holland, VD och koncernchef Preem.

– Företaget visar fortsatt god tillväxt och lönsamhet, drivet av bland annat stabil drift vid raffinaderierna, goda marginaler och fortsatt ökande försäljningsvolymer, kommenterar Petter Holland, vd och koncernchef Preem.

  • Omsättningen efter punktskatter uppgick till 70 379 MSEK (49 596 MSEK) för perioden januari till september och 26 369 MSEK (16 325 MSEK) i det tredje kvartalet.
  • Rörelseresultat före avskrivningar, räntor och skatter (EBITDA) uppgick till 4 105 MSEK (3 403 MSEK) för perioden januari till september och 2 203 MSEK (1 545 MSEK) i det tredje kvartalet.
  • Operativa rörelseresultatet uppgick till 3 335 MSEK (2 663 MSEK) för perioden januari till september och 1 941 MSEK (1 297 MSEK) i det tredje kvartalet.
  • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 2 231 MSEK (2 133 MSEK) för perioden januari till september och 1 519 MSEK (1 036 MSEK) i det tredje kvartalet.
  • Produktionsflödet uppgick till 91,3 miljoner fat (83,9 miljoner fat) för perioden januari till september och 31,1 miljoner fat (28,4 miljoner fat) i det tredje kvartalet.


Kommentar från Petter Holland, VD och koncernchef:

Tredje kvartalet visar ett starkt resultat drivet av en ökad produktionsvolym med tio procent jämfört med samma period 2017. Detta i kombination med ett bra energiutnyttjande och förbättrade marginaler gör att Preem levererar ett starkt kvartalsresultat samt ett stabilt nio månaders resultat för 2018. 

Ökad förnybar produktion i Göteborg
Under fjärde kvartalet 2018 kommer vi att färdigställa två nya anläggningar. Det gäller en ny anläggning för vätgasproduktion i Göteborg som medför att Preem vill kunna öka sin avsvavlingskapacitet och produktion av förnybar diesel. I Lysekil färdigställs en ny anläggning för vakuumdestillation som kommer att reducera tjockoljeproduktionen och öka volymerna av bensin och diesel. Båda anläggningarna kommer att tas i drift under första kvartalet 2019 och innebär en total investering om cirka 2 500 MSEK under de senaste tre åren.

Förändring av styrelsen
Jason Milazzo har utsetts till ny styrelseordförande i Preem. Jason Milazzo har varit vice ordförande i styrelsen sedan 2009 och ersätter Mohammed Al-Amoudi. Jag är väldigt tacksam för Mohammeds tid som styrelseordförande. Hans ledarskap, kompetens och engagemang, i mer än 20 år, har varit en stor tillgång för mig och Preem.

Stockholm, 26 november 2018

Petter Holland
vd och koncernchef Preem

För mer information, kontakta:
Magdalena Patrón, Investor Relations, +46 (0)10 450 18 41
Preems presstelefon, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.