Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-02-20

Pressmeddelande

Preem gör förstudie om koldioxidinfångning

Preem inleder en förstudie om demonstrationsanläggning för koldioxidinfångning, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS) vid raffinaderiet i Lysekil.Förstudien, som genomförs under våren 2018, ska undersöka om det går att uppföra en demonstrationsanläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil för att fånga in koldioxid och därmed minska anläggningens utsläpp av växthusgaser. Ambitionen är en fullskalig CCS-anläggning för koldioxidinfångning vid raffinaderiet som sedan transporteras med båt till den planerade CCS-knutpunkten på norska västkusten och permanent lagring i Smeaheia.

- Visionen är en fullstor CCS-anläggning som minskar raffinaderiets utsläpp av växthusgaser radikalt. Vi vill leda omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle och då måste vi ta ansvar för att minska vår verksamhets klimatpåverkan. Att kunna minska utsläppen av växthusgaser via CCS-teknik är ett viktigt steg i att nå svenska och globala klimatmål, säger Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem.

Förstudien finansieras genom Gassnova inom dess forsknings- och utvecklingsprogram CLIMIT och leds av norska forskningsinstitutet Sintef med Preem och Chalmers tekniska högskola i Göteborg som projektmedlemmar för studien i Lysekil. 

CCS innebär att koldioxid avskiljs från en koldioxidkälla inom till exempel en raffinaderianläggning. Den avskilda koldioxiden komprimeras till vätskeform och transporteras sedan till en lagringsplats djupt ner i marken. Syftet med CCS är att kunna lagra koldioxid i till exempel berggrunden och på så sätt minska utsläpp av växthusgaser till atmosfären. 

Tekniken för CCS är fortfarande under utveckling. För att driva på utvecklingen har EU beslutat att finansiera demonstrationsanläggningar.

Läs mer om projektet på https://www.sintef.no/preem-ccs

Om Sintef
Sintef är ett norskt tvärvetenskapligt forskningsinstitut med internationell ledande kompetens inom teknik, vetenskap, medicin och samhällsvetenskap. Vi bedriver forskning som forskning och utvecklingspartner för företag samt ledning och är bland de största forskningsinstituten i Europa.

Om Gassnova
Gassnova är ett norskt statligt företag som jobbar med koldioxidinfångning och lagring, CCS. Gassnova stimulerar och finansierar forskning, utveckling och verksamhet som bidrar till att realisera teknik inom industriella, fullskaliga pionjäranläggningar inom CCS.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01
Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem, 073 633 61 80
Niclas Brantingson, presschef, 070 362 03 99 Preem, niclas.brantingson@preem.se


Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Vi har ett återförsäljarnät som erbjuder direktleveranser. Sedan 2016 finns Preem även i Norge. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.