Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-04-12

Pressmeddelande

Preem – mest hållbart i branschen 2018

Preem har utsetts till det mest hållbara företaget i branschen. Det är varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index som listar Sveriges mest hållbara varumärken. Dessutom var Preems kampanj ”Det är skillnad” med Gunde Svan nominerad som årets satsning inom hållbarhet 2018.Preem har under en längre tid arbetat med att förflytta varumärket mot en mer hållbar positionering samtidigt som företaget genomför en omfattande omställning mot en ökad produktion av förnybara drivmedel.

– Utmärkelsen som det mest hållbara varumärket inom kategori ”drivmedel” är ett kvitto på att dels vår varumärkesförflyttning fortgår och fungerar, dels att våra förnybara produkter är populära, säger Helene Samuelsson, chef för kommunikation och public affairs på Preem.

– Utmärkelsen visar att vår kampanj om världens enda Svanen-märkta diesel med Gunde Svan verkligen engagerar och får människor att vilja tanka mer förnybart, säger Ulrica Bååthe, chef för marknadskommunikation på Preem.

Under torsdagkvällen den 12 april bjöd Sustainable Brand Insight, som står bakom undersökningen, in ett hundratal VD:ar, marknadschefer och hållbarhetschefer för att dela ut priser till undersökningens vinnare på A House i Stockholm. Totalsegrare i den svenska undersökningen blev Coop.

Så här gjordes studien
Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har genomförts årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det. 2018 har totalt cirka 40 000 respondenter intervjuats i Norden (16 600 i Sverige, 6 200 i Norge, 7 000 i Danmark och 9 600 i Finland). Målgruppen för studierna är allmänheten 16-70 år i respektive land. Urvalet är representativt för respektive lands befolkningssammansättning. Intervjuerna genomfördes under januari-mars 2018.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01
Ulrica Bååthe, chef marknadskommunikation Preem, 070 543 17 61
Helene Samuelsson, chef kommunikation och public affairs Preem, 070 450 12 22
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning drygt 69 miljarder SEK.