Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-06-08

Pressmeddelande

Minskade utsläpp för Preem under 2017

Preem har sedan 2008 minskat sina koldioxidutsläpp med tolv procent inom Hagascopet och med fjorton procent för totalt beräknade utsläpp. Det visar Hagainitiativets klimatbokslut som presenteras idag, fredagen den 8 juni. 


Preems transportutsläpp har minskat med 54 procent sedan basåret 2008. Framförallt genom mer hållbara och effektivare fartygstransporter, exempelvis med LNG-fartyget Tern Ocean.

Preem är med i Hagainitiativets klimatbokslut för andra året, då företaget blev medlem i initiativet 2016.

– För oss är det en prioriterad fråga att förbättra och utveckla våra anläggningar och produkter för att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan. Vi arbetar därför kontinuerligt med att miljöeffektivisera våra anläggningar, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

– Vårt mål är att byta ut fossil råvara mot förnybar råvara med hög klimatnytta i så stor utsträckning som möjligt i vår egen drivmedelsproduktion och därigenom öka försäljningen av förnybara drivmedel i Sverige, vilket ger lägre utsläpp totalt sett, säger Helene Samuelsson.

Preems utsläpp från inköpt elektricitet har minskat kraftigt sedan 2008. Detta beroende på att den energimix företaget använder numera består till största delen av vatten-, vind- och kärnkraft.  Även transportutsläppen har minskat med 54 procent sedan basåret 2008. Framförallt genom mer hållbara och effektivare fartygstransporter.

År 2030 ska Preem tillverka minst 3 000 000 kbm förnybara drivmedel, vilket är detsamma som Preems totala försäljningsvolym på den svenska marknaden idag.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01, press@preem.se
Helene Samuelsson, chef Public Affairs och kommunikation Preem, 070 450 12 22
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070 362 03 99

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.