Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-08-31

Pressmeddelande

Halvårsrapport januari-juni 2018: God lönsamhet för Preem efter ett starkt andra kvartal

En stark efterfrågan och stigande produktionspriser på den internationella marknaden under andra kvartalet bidrog till ett tillfredsställande resultat och ökad omsättning för Preem under de första sex månaderna 2018. 


Petter Holland, vd och koncernchef på Preem.

Det ackumulerade resultatet blev, efter finansiella poster och före skatt, 877 MSEK (1 397). Omsättningen inklusive punktskatter ökade jämfört med motsvarande period 2017 till 48 834 MSEK (38 283).

Preems resultat före skatt för det andra kvartalet blev 992 MSEK vilket är en förbättring med 738 MSEK jämfört med det motsvarande kvartal 2017. Ackumulerat resultat före skatt landade på 877 MSEK vilket är en minskning med 520 MSEK jämfört samma period 2017 (1 397 MSEK).

Omsättningen inklusive punktskatter blev för de första sex månaderna 48 834 MSEK (38 283 MSEK), en ökning med 28 procent jämfört samma period 2017. Ökningen beror dels på ökade marknadspriser på den internationella marknaden, dels på högre försäljningsvolymer jämfört med samma period 2017.

Råoljepriset fortsatte att stiga under det andra kvartalet 2018 och stängde den sista juni på 77,90 USD/fat. Det genomsnittliga oljepriset för de första sex månaderna var 71 USD/fat, vilket kan jämföras med 52 USD/fat motsvarande period 2017. Det höga priset på råoljan beror på olika faktorer såsom ökad global efterfrågan, lägre oljeproduktion av OPEC-länderna, minskade volymer i de globala oljedepåerna och det geopolitiska läget.

Raffineringsmarginalen har stärkts successivt under året. Marginalen för det andra kvartalet 2018 låg på 4,7 USD/fat, jämfört med 3,9 för det första kvartalet. Den ackumulerade marginalen för de första sex månaderna var 4,3 USD/fat, en minskning jämfört med den ovanligt starka marginalen under samma period 2017 (4,5 USD/fat). Marknadspriserna på diesel har varit jämnt stigande under året och har stärkt marginalerna jämfört med 2017, medan marginalerna på bensin och tjockolja har varit jämförelsevis svagare.

Preems produktion för det andra kvartalet 2018 var 4,7 miljoner kubikmeter vilket är en uppgång jämfört med samma period föregående år (3,7 miljoner kubikmeter). Den ackumulerade produktionen för 2018 är 9 procent högre än föregående år.

Under det andra kvartalet 2018 har Preem presenterat ytterligare satsningar i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och ökad produktion av förnybara drivmedel. I maj meddelade Preem och RenFuel att företagen planerar världens första ligninanläggning för biodrivmedel i Söderhamn. I juni offentliggjorde Preem och SAS ett samarbete kring biojet. Samma månad aviserades också att Preem, tillsammans med träindustriföretaget Setra, planerar för en första gemensam produktionsanläggning i Gävle för framställning av pyrolysolja, en förnybar råvara till biodrivmedel.

– Vi ser en god lönsamhet efter ett starkt andra kvartal och våra satsningar på mer förnybara drivmedel sker enligt plan. Försäljningsvolymerna på den svenska och norska marknaden ökade dessutom med 15 procent jämfört med 2017, framför allt genom nya kundkontrakt inom företagssegmentet och en fortsatt positiv utveckling i Norge, kommenterar Petter Holland, vd Preem, halvårsrapporten.


För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01, press@preem.se
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22


Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.