Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-05-15

Pressmeddelande

Fjärrvärme från Preem skapar hållbar odling av jätteräkor i Lysekil

Fjärrvärme från Preems raffinaderi i Lysekil värmer ny anläggning för miljövänlig odling av jätteräkor i Lysekil. Odlingen sker genom en unik metod i slutna system där spillvärme används till uppvärmning av havsvattnet i odlingsbassängerna. Nyligen såldes den första omgången på 400 kilo i Uddevalla.Tillgången till fjärrvärme från Preems raffinaderi i Lysekil var avgörande när Vegafish valde att starta en anläggning för miljövänlig odling av jätteräkor i Lysekil. För att räkorna ska trivas och utvecklas behöver vattentemperaturen i bassängerna ligga på cirka 30 grader.

- Vi vill utveckla ett mer hållbart odlingssätt. Genom år av forskning kan vi på Vegafish nu bidra till en hållbar livsmedelsproduktion. Våra tropiska jätteräkor odlas helt utan antibiotika, mangroveskövling eller slavliknande arbetsförhållanden. Och tack vare det slutna systemet kan odlingen ske även på platser med vattenbrist, säger Matilda Olstorpe, vd för Vegafish.

- Preem arbetar för ett hållbart samhälle, och det gäller inte bara våra drivmedel. Det är en spännande omställning vi står inför där innovativa lösningar, som i det här projektet, visar vägen, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Miljömedvetenheten sträcker sig även till odlingstekniken. I bassängerna finns, förutom räkorna, en bioflock av mikroorganismer som fungerar både som reningsverk och föda. Det tar cirka fyra månader för larverna att bli en färdig räka på cirka 20 gram, och intresset från marknaden är stort.

Preem har tecknat överenskommelse om tillfälligt avtal om nedsatt energipris för Vegafish. Avtalet har tecknats mot bakgrund av ett långsiktigt intresse i att medverka till en industrialisering av närproducerad miljövänlig jätteräka utan negativa effekter på miljön.
 

- Restvärmen tas ut på returen till raffinaderiet och innebär en värmeväxling från cirka 47 grader ner till 25-30 grader, berättar Stig Nilsson, som jobbar med samhällskontakter på Preem. Vi har ett stort överskott av restvärme, och arbetar för att hitta fler möjligheter att nyttja den.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01
Teresia Christborn, kommunikationsansvarig Preemraff, 070 278 00 17
Matilda Olstorpe, vd Vegafish, 070 536 19 72
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.