Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-05-31

Pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2018: Underhållsstopp påverkar första kvartalet

Preems ackumulerade resultat för perioden januari till mars 2018 blev, efter finansiella poster och före skatt, minus 116 MSEK (1 144). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, ökade jämfört med första kvartalet 2017 till 22 961 MSEK (20 637). Ökningen beror främst på ett högre råoljepris jämfört med första kvartalet 2017 (66,82 USD/fat jämfört med 53,69 USD/fat).Raffineringsmarginalen var 1,55 USD/bbl lägre än föregående års marginaler (3,94 USD/bbl mot 5,49 USD/bbl), framförallt som följd av att marknadspriset på råolja under perioden steg snabbare än marknadspriserna på raffinerade produkter. Underhållsstopp genomfördes dessutom på raffinaderiet i Lysekil, vilket också hade en negativ inverkan på intjäning och produktion. Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, minskade till 76 MSEK (938) för årets första tre månader.

Preems produktion, ackumulerat tre månader, minskade till 4,5 (4,7) miljoner kubikmeter, som en följd av underhållsstoppet i Lysekil, vilket är en minskning med 5 procent jämfört föregående år.

Försäljningsvolymerna på den svenska marknaden ökade med 13 procent jämfört med de tre första månaderna 2017.

– Efter flera kvartal med bra resultat, har marknaden i första kvartalet 2018 varit något avvaktande. Detta har i första hand gått ut över de globala bensin- och tjockoljemarginalerna. Den underliggande tillväxten i världsmarknaden, som till en stor del styr efterfrågan efter våra produkter, är dock fortsatt stark och ökande, kommenterar Petter Holland, vd Preem.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.