Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-03-26

Pressmeddelande

Bjud in oss till Almedalen!

Almedalsveckan är ett bra tillfälle att lyfta frågor om förnybara drivmedel och fossilfria transporter. Som Sveriges största drivmedelstillverkare har Preem flera experter som mer än gärna pratar, lyssnar och deltar i liknande diskussioner.Vi har så klart redan en del inplanerat, men bjud gärna in oss till ert arrangemang – antingen som paneldeltagare eller besökare. Nedan återges ett axplock av våra nyckelpersoner som kommer att vara i Almedalen den 1-8 juli 2018.

Petter Holland, vd och koncernchef 

 • Petter pratar gärna om drivmedelsbranschens utmaningar och framtid, vision och utmaningar för Preem och förnyelsebara bränslen.
 • Tillgänglig: 4-5 juli.
 • E-post: petter.holland@preem.se

Helene Samuelsson, kommunikationschef 

 • Helene pratar gärna om bränslebytet, reduktionsplikt, förnybara drivmedel, Preems gröna strategi, hållbarhet och kommunikation.
 • Tillgänglig: 1-6 juli.
 • E-post: helene.samuelsson@preem.se

Mattias Backmark, chef affärsutveckling 

 • Mattias pratar gärna om satsningar och investeringar för mer förnybara drivmedel och CCS.
 • Tillgänglig: 1-6 juli.
 • E-post: mattias.backmark@preem.se

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör 

 • Sören pratar gärna om forskning och utveckling av förnybara råvaror för grönare drivmedel.
 • Tillgänglig: 1-8 juli.
 • E-post: soren.eriksson@preem.se

Åsa Håkansson, utvecklingsingenjör 

 • Åsa pratar gärna om forskning och utveckling av förnybara råvaror för grönare drivmedel.
 • Tillgänglig: 1-8 juli.
 • E-post: asa.hakansson@preem.se

Linda Werner, utvecklingsingenjör 

 • Linda pratar gärna om forskning och utveckling av förnybara råvaror för grönare drivmedel.
 • Tillgänglig: 3-5 juli.
 • E-post: linda.werner@preem.se

Fredrik Backman, chef Shipping 

 • Fredrik pratar gärna om hållbara sjötransporter, LNG-fartyg, Tern Ocean, Clean Shipping Index samt farleds- och lotsavgifter.
 • Tillgänglig: 2-5 juli, preliminärt 6 juli.
 • E-post: fredrik.backman@preem.se

Thomas Ögren, chef Physical Management 

 • Thomas pratar gärna om logistik och hållbara transporter.
 • Tillgänglig: 2-5 juli, preliminärt 6 juli.
 • E-post: thomas.ogren@preem.se

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.