Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-07-03

Pressmeddelande

Almedalsseminarium om ökad svensk produktion av biodrivmedel

Onsdagen den 4 juli anordnar Preem och Lantmännen ett seminarium i Almedalen: Svensk drivmedelspolitik – på rätt eller fel väg? Vad har de politiska styrmedlen, inom ramen för regeringens Bränslebyte, hittills lett till? Och vad krävs framåt för att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel? Potentialen för svenska biodrivmedel är väldigt stor, men för att den ska utnyttjas behövs offensiva politiska beslut.Sverige har ambitiösa miljömål, och som följd en ambitiös politik för minskade utsläpp i transportsektorn. Ett problem är att nuvarande regelverk främst gynnar import av biodrivmedel – trots mycket goda förutsättningar för inhemsk produktion av hållbara biodrivmedel. Det vill Preem och Lantmännen ändra på, och bjuder därför in till ett seminarium i Almedalen för att diskutera frågan med politiker, forskare, opinionsbildare och representanter från branschen.

– Om Sverige ska vara ett föredöme i omställningen mot förnybara drivmedel behöver vi tillvarata den unika potential som finns i hållbara råvaror från svenskt skogs- och lantbruk. Seminariet kommer att belysa hur politik och näringsliv kan samverka för att förverkliga denna unika potential, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

– Svenska styrmedel för biodrivmedel är i för hög grad inriktade på att endast öka användningen av biodrivmedel, men saknar incitament för att bevara och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Detta synsätt måste ändras. En ökad svensk produktion skulle leda till bättre handelsbalans, fler jobb, en levande landsbygd och tryggare energiförsörjning, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

Extra glädjande är att seminariet dessutom tilldelats Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning. Kraftkvinnorna arbetar för att lyfta fram kvinnliga förebilder i energisektorn och har granskat seminarier i Almedalen inom området energi. Seminarier med minst 40 procent kvinnor belönas med jämställdhetsmärkningen.

Medverkande:
Petter Holland, vd, Preem
Magnus Kagevik, chef division Energi, Lantmännen
Erica Edfelt, styrmedelsexpert, Sweco
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Peter Helander, riksdagsledamot, Centerpartiet
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Serina Ahlgren, senior forskare, Research Institutes of Sweden (RISE)

Moderatorer:
Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem.

Tid: Onsdag den 4 juli, kl 10.00-11.00.
Plats: Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen, Strandgatan 6, Visby.

För mer information, kontakta:
Preems pressjour, 070 450 10 01, press@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem, 070 450 12 22
Lantmännens pressjour, 010 556 88 00, press@lantmannen.com
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen, 070 602 87 80