Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-10-17

Pressmeddelande

Preem tecknar nya transportavtal

Preem tecknar fem nya transportavtal för Sverige med start under hösten 2018. Nya transportörer av drivmedel blir Skanol, Sundfrakt och BDX, medan Thorins och Wibax blir nya transportörer av tjockolja.   


Representanter från Preem och Skanol vid avtalsunvertecknandet i oktober 2017.

Preem distribuerar cirka 2 miljoner m3 drivmedel och tjockolja till den svenska marknaden per år. Sedan 2006 har företaget haft ett transportavtal med Hoyer. Nu ingår Preem fem nya transportavtal med befintliga aktörer på den svenska transportmarknaden, upphandlingen har pågått i åtta månader och de nya avtalen träder i kraft under hösten 2018.

Hållbara transporter har varit i fokus vilket innebär att Preem haft hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och innovation som viktiga kriterier i upphandlingen. Som exempel på att uppnå hållbara transporter så har Preem aktivt drivit frågan om samlastning. Samlastning av Preems och andra aktörers produkter på samma tankbil ger totalt sett färre antal körda kilometer, alltså lägre miljöpåverkan.

– Upphandlingen innebär att vi stärker vår position som Sveriges största drivmedelsbolag samtidigt som vi förbättrar vår kostnadseffektivitet, säger Kenneth Olsson, logistikchef på Preem. 

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01
Kenneth Olsson, logistikchef Preem, 070 595 16 14, kenneth.olsson@preem.se
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Vi har ett återförsäljarnät som erbjuder direktleveranser. Sedan 2016 finns Preem även i Norge. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.