Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-05-08

Pressmeddelande

Preem förvärvar bulkverksamhet av YX Norge

  Preem förvärvar YX Norge bulkverksamhet i Norge. Affären omfattar en drivmedelsvolym om cirka 200 000 kbm. Preem fördubblar därmed sin totala försäljningsvolym i Norge till cirka 400 000 kbm per år.  Förvärvet innefattar även 600 kunder varav cirka 15 återförsäljare.Genom förvärvet kan Preem tillhandahålla rikstäckande leverenser i Norge och intensifierar nu verksamheten mot återförsäljare och tung yrkestrafik.

- Norge står inför ett grönt drivmedelsskifte och Preem vill vara en ledande aktör i omvandlingen mot ett hållbart samhälle i Norge. Vår styrka att tillverka och distribuera förnybara drivmedel kommer ge oss bra möjligheter att bli framgångsrika i Norge, säger Petter Holland, vd och koncernchef för Preem.

Preem kommer att erbjuda två hållbara produkter under eget varumärke på den norska marknaden; Preem Evolution Diesel med ca 20 % förnybart innehåll under 2017 och HVO 100.

- YX Norge har ett bra kortsamarbete med Preem sedan tidigare och vi marknadsför samt säljer Preem Evolution Diesel i Norge. Det är därför logiskt för oss att överlåta vidareutvecklingen av vår bulkverksamhet till Sveriges största drivmedelsproducent med tillväxtambitioner i Norge. YX Norge ska vara den bästa samarbetspartner för stationsägare som äger och driver sin station själv, den här affären leder till att vi nu stärker vårt fokus på företagssidan, säger Thor Kristian Korsvold, chef för YX Norge AS.

För stora företagskunder med verksamhet både i Sverige och i Norge innebär förvärvet att dessa nu kan handla drivmedel direkt av Preem i båda länderna. Preem har redan, sedan hösten 2016, ett kort- och drivmedelssamarbete med YX Norge.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, +46 (0)70 450 10 01
Ketil Thorsen, chef Preem i Norge, +47 (0)92 20 20 08
Thor Kristian Korsvold, chef YX Norge AS, +47 907 96 807
Niclas Brantingson, presschef Preem, +46 (0)70 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.