Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-11-10

Pressmeddelande

Preem är en av Sveriges bästa arbetsgivare 2017

Preem är en av Sveriges bästa arbetsgivare och placerar sig på andra plats när medarbetare betygsätter sina arbetsplatser. Det visar Universums årliga undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare, där medarbetarna bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån de tre faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet.– Jag är så stolt över att vara en del av Preem, ett bolag med en inspirerande vision och tydliga värderingar som vi är fast beslutade att göra till en del av vår vardag. Vi har också under de senaste två åren arbetat fokuserat med vårt Employer Brand både internt och externt. Jag är övertygad om att det är kombinationen av detta samt arbetet med vår kultur och våra värderingar som nu ger resultat, säger Christian Bjerdén, HR Direktör på Preem.

– Att våra medarbetare så högt värdesätter oss som arbetsgivare är otroligt glädjande och en förutsättning för att Preem ska lyckas nå sina högt ställda mål för att ta oss in i framtiden. Jag är förstås både hedrad och stolt över att ta emot detta fina pris, fortsätter Christian Bjerdén, HR Direktör på Preem.

– Grunden till ett trovärdigt Employer Brand ligger i att man har en stark och tydlig kultur som medarbetarna lever. Genom att skapa en bra miljö för medarbetarna ges arbetsgivaren möjlighet att behålla och attrahera rätt talanger, vilket i förlängningen bygger ett starkt och trovärdigt arbetsgivarvarumärke, säger Claes Peyron, Managing Director Nordics, Universum.

Den fullständiga rankingen finns på http://universumglobal.com/se/sveriges-basta-arbetsgivare-2017

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01
Christian Bjerdén, HR Direktör Preem, 070 658 34 53
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.