Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-03-24

Pressmeddelande

Kinas energiminister besöker Preems raffinaderi i Göteborg

I dag, fredag 24 mars, besöker Kinas energiminister Nur Bekri Preems raffinaderi i Göteborg. Besöket görs tillsammans med en delegation från energimyndigheten National Energy Administration. – Vi är hedrade att Kinas energiminister vill inspireras av vår produktion av förnybara drivmedel. Det visar att Preem leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle, säger Mattias Backmark, chef Affärsutveckling på Preem. Hur man tillvara tar överskottsvärme är också något som den kinesiska delegationen är intresserade av. Det är ett område där Preem ligger långt fram. I samband med raffineringen skapas ett överskott av värme, denna restvärme levereras i två vattensystem till Göteborg Energi. Värmen används dels till fjärrvärmenätet, dels i produktionen på Volvo. Till fjärrvärmenätet levereras cirka 300 GWh årligen, vilket motsvarar en uppvärmning av cirka 30 000 villor. Till Volvo levereras årligen cirka 200 GWh.

– Vi tillvara tar nästan 90 % av restvärmen på vårt raffinaderi i Göteborg, vilket i sig motsvarar en besparing på 150 000 ton koldioxidutsläpp per år. På raffinaderiet i Lysekil finns potential till 800 GWh restvärme, men ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten försvårar.  Men här kan både vi och Kina bli bättre och vi välkomnar lärande över ländernas gränser, säger Mattias Backmark.

Det är Göteborgs Stad, genom Business Region Göteborg, som står för värdskapet och efter några kortare presentationer av ett par mindre företag som har innovativa lösningar ska delegationen göra en busstur till Preems bioraffinaderi i Göteborg. Därefter tar Volvo Cars över värdskapet med lunch och ett eftermiddagsprogram ute i Torslanda.

I går, torsdag 23 mars, tecknade också Nur Bekri och Sveriges energiminister Ibrahim Baylan ett avtal på energiområdet. Kina ska göra stora satsningar på förnybart och landet ska under 2016-2020 investera totalt 2,5 biljoner yuan, motsvarande 3,3 biljoner svenska kronor, i energiproduktion som är förnybar.  Svenska företag, såsom Preem, har teknik, kunskap och avancerade lösningar som kan bidra positivt i Kinas fortsatt snabba utveckling, där landet nu också alltmer fokuserar på tekniklösningar för en bättre miljö och minskade utsläpp.

Ungefär två tredjedelar, eller tio miljoner ton, av Preems totala raffinerade produktion exporteras varje år. Det gör Preem till Sveriges tredje största exportföretag.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem, 073-633 61 80
Niclas Brantingson, presschef, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.