Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-08-30

Pressmeddelande

Halvårsrapport januari-juni 2017: Fortsatt god lönsamhet för Preem

Preems ackumulerade resultat för de första sex månaderna 2017 blev, efter finansiella poster och före skatt, 1 397 MSEK (1 536). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, ökade till 40 510 MSEK (29 225).  Ökningen beror främst på ett högre oljepris jämfört med förra året (51,72 USD/fat jämfört med 39,81 USD/fat) samt något högre försäljningsvolymer. Råoljepriset har dock sjunkit något under rapportperioden jämfört med december 2016.  Raffineringsmarginalen är 0,99 $/fat (5,23 $/fat mot 4,24 $/fat) över föregående års marginaler framförallt tack vare en mycket stark tjockoljemarginal samt en stabilt stigande dieselmarginal. Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, ökade till 1 382 MSEK (1 004) för 2017 års första sex månader.

Preems produktion, ackumulerat sex månader januari-juni 2017, var på motsvarande nivå som föregående år, det vill säga 8,5 miljoner kubikmeter.

Under april och maj genomfördes ett planerat underhållsstopp på raffinaderiet i Lysekil. Under juni månad upptogs produktionen återigen.

Försäljning på den svenska marknaden har haft en något försämrad lönsamhet under de första sex månaderna jämfört med föregående år. Framförallt beroende på en lägre dieselmarginal.

– Vi har en fortsatt stabil lönsamhet och ett förbättrat operativt rörelseresultat för koncernen trots det planerade underhållsstoppet på vårt raffinaderi i Lysekil under perioden. Vår satsning på mer förnybar produktion fortgår som planerat, och i tillägg investerar vi i effektiviseringar med bland annat byggande av en ny anläggning för vakuumgasolja (VGO), kommenterar Petter Holland, vd Preem, halvårsrapporten. 

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.