Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-06-01

Pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2017: Solid lönsamhet inleder 2017

Preems ackumulerade resultat för de första tre månaderna 2017 blev, efter finansiella poster och före skatt, 1 144 MSEK (704). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, ökade jämfört med första kvartalet 2016 till 18 159 MSEK (11 726). Ökningen beror främst på ett högre råoljepris jämfört med första kvartalet 2016 (53,69 USD/fat jämfört med 33,94 USD/fat) samt något högre försäljningsvolymer.

  • Raffineringsmarginalen är 1,48 $/fat (5,49 $/fat mot 4,01 $/fat) över föregående års marginaler framförallt tack vare en mycket stark tjockoljemarginal samt en stigande dieselmarginal. Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, ökade till 938 MSEK (626) för årets första tre månader.
  • Preems produktion, ackumulerat tre månader, ökade till 4,7 (4,5) miljoner kubikmeter vilket är en uppgång med 5 procent jämfört föregående år.
  • Produktionsuppgången kan härledas till bra driftsregularitet och bra utnyttjande av raffinaderianläggningarna i Lysekil och Göteborg. Ett mindre underhållsstopp genomfördes som planerat på raffinaderiet i Göteborg under mars månad.
  • Försäljning på den svenska marknaden har haft en något försämrad lönsamhet under de första tre månaderna jämfört med föregående år. Framförallt är det minskade intäkter från diesel som är en viktig produkt och som står för merparten av marginaleffekten.

- Vi kan konstatera en solid lönsamhet för årets första tre månader. Det operativa rörelseresultatet ökar tack vare bra raffineringsmarginaler. Vår långsiktiga strategi för grönare drivmedel kommer ytterligare att stärka vår konkurrenskraft och vår roll som ledande tillverkare av drivmedel med förnybara råvaror, kommenterar Preems vd Petter Holland.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.