Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-08-25

Pressmeddelande

Starkt halvårsresultat för Preem

Preems ackumulerade resultat för det första halvåret 2016 blev, efter finansiella poster och före skatt, 1 536 MSEK (2 190 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, minskade till 24 250 MSEK (34 927 MSEK). 

Den minskade omsättningen beror främst på ett lägre oljepris jämfört med föregående år. Det volatila råoljepriset under andra kvartalet låg i utgången av juni på 48 dollar per fat. Jämfört med samma period föregående år är det en nedgång med 21 % (från 61 dollar per fat). Även lägre volymer (-6 %), som följd av planerade underhållsarbeten på båda raffinaderierna, bidrar.

Raffineringsmarginalen minskade med 37 % jämfört med föregående år, framförallt på grund av lägre priser för bensin och diesel. Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, blev 1 004 MSEK (2 320 MSEK) för årets första sex månader.

Preems produktion, ackumulerat sex månader, minskade till 8 472 (9 072) miljoner kubikmeter vilket är en minskning med 7 % jämfört med samma period föregående år.

- Orsaken till produktionsminskningen är att vi har haft planerade underhållsarbeten på raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Försäljningen på den svenska marknaden hade en något lägre lönsamhet under de första sex månaderna jämfört med föregående år, även om såväl volymer som marginaler ökade, säger Petter Holland, vd för Preem AB.

Preems satsning på förnybara råvaror ger gott resultat och investeringen i IsoGHT-anläggningen på raffinaderiet i Göteborg möjliggör en fördubbling för förnybar HVO-diesel baserad på tallolja, Preem Evolution Diesel. I juni 2016 blev Preem Evolution Diesel+ det första flytande drivmedlet någonsin att få bära Svanen-märkningen. Det innebär bland annat att produkten är 50 % förnybar. Ett annat krav är att produkten är helt fri från palmolja och PFAD, vilket även gäller för Preems alla drivmedel.