Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-04-05

Pressmeddelande

Preems drivmedel minskade CO2 med nästan 685 000 ton 2015

Under förra året minskade Preems Evolution drivmedel, Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin, koldioxidutsläppen sammanlagt med nästan 685 000 ton. Det motsvarar en minskning motsvarande koldioxidutsläppen från nästan 219 000 bilar*.

2011 lanserades Preem Evolution Diesel som delvis består av tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin. Sedan dess har andelen förnybart i Preem Evolution Diesel ständigt ökat. Den har nu ett förnybart innehåll med upp till 50 procent. Under 2015 infördes Preem Evolution Bensin på stationer i södra Sverige och är den första bensin som innehåller 10 procent förnybar råvara.

– Vi har tekniken, kunskapen och viljan att utveckla gröna drivmedel för ett hållbarare samhälle. Vår högt ställda ambition är att alla drivmedelen vi säljer på den svenska marknaden ska vara helt fossilfria 2030. Det är en viktig pusselbit för att uppnå Sveriges klimat- och miljömål, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Preem Evolution Bensin har hittills minskat koldioxidutsläppen med 4 136 ton vilket motsvarar utsläppen från 1 854 bensinbilar. Under 2015 minskade Preem Evolution Diesel koldioxidutsläppen med 680 578 ton vilket motsvarar utsläppen från 217 090 dieselbilar.

Det finns två typer av biodiesel på den svenska marknaden: FAME (fettsyrametylester) och HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Fördelen med HVO är att den är uppbyggd på samma sätt som fossil diesel och därmed kan blandas i det fossila drivmedlet i betydligt högre andel än FAME. Preem introducerade först i Sverige och först i världen HVO-diesel baserade på tallolja. Det blev snabbt en succé och HVO bidrog kraftigt till den ökade andelen förnybara drivmedel i Sverige.

* Så här har vi räknat
För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. De värdena som är aktuella för våra produkter hittar du på följande länk
Klimatprestanda. För att sedan veta hur mycket koldioxidutsläpp den genomsnittliga bensin- eller dieselbilen genererar använder vi oss av länsstyrelsens statistik över den genomsnittliga bensin- och dieselförbrukning per invånare.