Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-11-24

Pressmeddelande

Preem skapar kort- och drivmedelssamarbete i Norge

Preem tecknar samarbetsavtal med YX Norge gällande kortkunder. Det innebär att kunder med Såifakort får tillgång till cirka 150 nya drivmedelsanläggningar i Norge.Under första kvartalet 2017 kommer Såifakunder kunna använda sina drivmedelskort för inköp även på YX Trucks stationer i Norge. Samtidigt kan norska YX Truck-kunder använda sina drivmedelskort på Preems stationer och på Såifas anläggningar i Sverige.

Det nya samarbetet omfattar också en introduktion av drivmedlet Preem Evolution Diesel på den norska marknaden. Målet är att erbjuda ett drivmedel med cirka 20 procent förnybart innehåll och som beräknas reducera det fossila koldioxidutsläppet i Norge med ca 60 000 ton under ett år jämfört med en standarddiesel.

– Vi har många kortkunder som kör i Norge och vice versa för våra norska samarbetskolleger så detta samarbete gynnar alla. Att vi nu tillsammans dessutom kan erbjuda Preem Evolution Diesel i Norge gör samarbetet än mer positivt, säger Petter Holland, vd på Preem AB.

– Vi vill vara med och bidra till att minska utsläppen av koldioxid i Norge genom att erbjuda effektiva, långsiktiga och hållbara lösningar. Vi är därför glada för samarbetet med Preem som gör att vi kan erbjuda våra kunder ett drivmedel med cirka 20 procent förnybart innehåll och reducerade koldioxidutsläpp, säger Vegar Kulset, administrativ direktör på Uno-X Gruppen AS.

Fakta Preem Evolution Diesel i Norge
Tillverkas på Preems svenska raffinaderier och marknadsförs och säljs i Norge av YX Norge. Målet är att Preem Evolution Diesel i Norge ska ha cirka 20 procent förnybart innehåll. Det betyder att var femte mil som körs blir fossilfri. Dieseln kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel och minskar koldioxidutsläppet med 17 procent jämfört med en standarddiesel.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Ketil Thorsen, chef Preem i Norge, +47 (0)92 20 20 08
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.