Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-12-29

Pressmeddelande

Preem partner till klimatfamilj i Stockholm

Familjen Hallström i Vallentuna utanför Stockholm vill minska sitt klimatavtryck. Under ett år ska familjen kartlägga sitt klimatavtryck inom boende, mat och resor samtidigt som de dessutom skapar ett av Sveriges modernaste ekohus. Preem är projektets huvudpartner gällande resor.– Preem tillverkar egna biodrivmedel i Sverige och vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Som exempel har vi på stationen i Vallentuna, och på 100 andra ställen, världens första Svanenmärkta diesel. Det är Preem Evolution Diesel Plus med minst 50 procent förnybart innehåll, säger Susanne Håkans, chef för bränsleprodukter på Preem.

– Det här projektet är intressant utifrån perspektivet att det kommer att ge en bild av hur vi kan påverka vårt klimatavtryck genom medvetna handlingar och val. Preem är en stor samhällsaktör och vi vill vara aktiv i hur olika beteenden påverkar vår miljö och våra omgivningar, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Familjen Hallström, med två vuxna och tre barn, kommer under sitt klimatår att bland annat tanka Preem Evolution Diesel Plus samtidigt som de också följer hur familjens koldioxidutsläpp kan reduceras med olika medvetna val gällande resor.

Fakta Preem Evolution Diesel Plus
Tillverkas på Preems svenska raffinaderier och finns på 100 tankställen i Sverige och har 50 procent förnybart innehåll, främst tallolja. Det betyder att varannan mil som körs blir fossilfri. Dieseln kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel. Preem Evolution Diesel Plus minskade det fossila koldioxidutsläppet med upp till 46 procent, motsvarande 680 000 ton, under 2015.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01 
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.