Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-09-26

Pressmeddelande

Preem introducerar gasol med förnybart innehåll

Preem introducerar nästa förnybara produkt inom bränsle på den svenska marknaden; Preem Evolution Gasol. Gasolen har 20 procent förnybart innehåll, vilket minskar växthusgasutsläppen med 19 procent.

Preems arbetar ständigt med att öka andelen förnybara råvaror i sina produkter. 2011 introducerades Preem Evolution Diesel och 2015 Preem Evolution Bensin. Nu blir nästa steg Preem Evolution Gasol. Den har samma produktegenskaper och effekt som Preems nuvarande gasol. Precis som Preems alla drivmedel är den fri från palmolja och PFAD.

– Vi producerar drivmedel med förnybar råvara på vårt bioraffinaderi i Göteborg. Nu är vi klara med en om- och tillbyggnad av raffinaderiet som möjliggör en högre produktionskapacitet för drivmedel med förnybart innehåll. Detta leder till att vi nu även kan producera gasol från förnybara råvaror, något som länge efterfrågats av våra kunder, säger Mikael Andrén, chef Preem Gas.

– Idag dominerar fossila produkter på gasolmarknaden. Vår strategi är att ständigt utvecklas, målet är att öka andelen förnybara råvaror i vår produktion och på så sätt öka produktionen av Preem Evolution Gasol. Idag efterfrågar allt fler företag förnybara alternativ för att kunna möta sina miljömål, avslutar Mikael Andrén.