Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-02-19

Pressmeddelande

Preem blir ny medlem i Hagainitiativet

Preem är ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan tidigare följande välkända företag; AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Stena Recycling och Sveaskog.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och vägen mot ett hållbart samhälle är Preems viktigaste fråga. Transportsektorns står för en tredjedel av klimatpåverkan och är därmed en av de största utmaningarna. Det behövs både effektivisering och mer förnybart i transportsystemet. Preem har genom sina förnybara bränslen bidragit till att minska utsläppen med 2 miljoner ton koldioxid.

– Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och arbetet med hållbarhet har sedan länge varit en integrerad del av vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Utvecklingen av våra drivmedel att innehålla alltmer förnybar råvara från restprodukter från svensk skogsindustri har banat vägen när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen, säger Petter Holland, VD Preem.

Det behövs ett samlat tryck från näringslivet för att visa att företag tar klimatansvar och vill vara en del av lösningen för att minska världens klimatpåverkan. Hagainitiativet samlar därför företag som engagerar sig för minskad klimatpåverkan för att nå visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

– Preem är Sveriges största drivmedelsproducent och när störst går först för att bryta transportsektorns ökande utsläpp genom mer förnybart i tanken så ökas omställningstakten i Sverige. Vi är glada att Preem går med i Hagainitiativet och vi ser att vi därmed ökar trycket på att få till stånd en fossiloberoende fordonsflotta, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.