Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2016-03-21

Pressmeddelande

Lönsamt 2015 för Preem

Preems ackumulerade resultat för 2015 blev, efter finansiella poster och före skatt, 1 423 MSEK (-3 637 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, minskade till 66 006 MSEK (84 438 MSEK) och beror främst på ett kraftigt lägre oljepris jämfört med 2014.

Priset på råolja har fortsatt falla under fjärde kvartalet 2015 och vid årets slut låg det på 35.74 dollar/fat. Jämfört med samma period föregående år är det en kraftig nedgång från 54.98 dollar/fat. Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, ökade till 4 454 MSEK (1 053 MSEK) för helåret 2015.

– Förra årets resultat är ett av det bästa någonsin för Preem. Raffineringsmarginalerna har varit mycket goda under större delen av året och ligger kraftigt över förra årets marginaler. Våra två raffinaderier har under 2015 haft hög driftstillgänglighet på mellan 98 och 99 procent vilket har gjort att vi har ökat produktionen med 7 procent jämfört med föregående år. På raffinaderiet i Göteborg har vi har gjort betydande investeringar för att öka produktionen av förnybar HVO-diesel baserad på tallolja. Det stärker ytterligare vår konkurrenskraft och vår roll som ledande tillverkare av drivmedel med förnybara råvaror, säger Petter Holland, koncernchef och VD Preem.

Preems försäljning på den svenska marknaden har under året uppvisat en förbättrat lönsamhet inom stationsverksamheten och energiområdet under 2015 jämfört med föregående år.

– Vår långsiktiga strategi med att stärka vårt stationsnät på den svenska marknaden bidrar även till vårt goda årsresultat och vi vinner mark inom dieselsegmentet med vår Preem Evolution Diesel som har en förnybar andel med upp till 50 procent, säger Petter Holland.