Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-11-08

Pressmeddelande

Inför reduktionsplikt av växthusgasutsläpp

Sverige är med och leder omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Bland annat genom den svenska innovationen, Preem Evolution Diesel Plus, som är det första Svanenmärkta drivmedlet i världen. - Men vi behöver fler långsiktiga politiska spelregler för att kunna ta ytterligare utvecklingssteg, säger Preems VD Petter Holland.Onsdagen den 9 november arrangerar Hagainitiativet, Företagarna och Miljöpartiet ett frukostmöte i Sveriges Riksdag under temat ”Hur kan klimatpolitiken bli lönsam för företagen?”. Preems VD och koncernchef, Petter Holland, deltar.

- Det som behövs är styrmedel som styr mot nyttan - minskade utsläpp av växthusgaser. Får vi det kan vi investera och styra vår utveckling rätt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Petter Holland, VD på Preem.

Preem vill införa en ambitiös reduktionsplikt av växthusgasutsläpp för bensin och diesel. Plikten kombineras med en sanktionsavgift, som är väl tilltagen, så att plikten uppfylls.

- Detta skapar ett marknadsincitament till ett pris på växthusgasutsläpp och ökar värdet för biodrivmedel med högst klimatnytta. Lägg höginblandade och rena biodrivmedel utanför reduktionsplikten, säger Petter Holland.

Fakta Preem Evolution Diesel Plus
Tillverkas på Preems svenska raffinaderier och finns på 100 tankställen i Sverige och har 50 procent förnybart innehåll, främst tallolja. Det betyder att varannan mil som körs blir fossilfri. Dieseln kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel. Preem Evolution Diesel kommer fortsätta utvecklas så att andelen förnybart ökar ännu mer.


För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01 

Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22