Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-12-01

Pressmeddelande

EU-kommissionens nya energipaket innebär mer fossila drivmedel – inte mindre

Nyligen presenterade EU-kommissionen sitt ”energipaket” med förslag till direktiv om förnybar energi. Förslagen innebär att transportsektorn inom EU blir mer beroende av fossila drivmedel - inte mindre. Det skriver Preem, Scania och Lantmännen i ett öppet brev till energiminister Ibrahim Baylan.Om EU-kommissionens energipaket, Reneable Energy Directive (RED2), realiseras är det en uppenbar risk att Miljömålsberedningens förslag om att reducera utsläppen med 70 procent till 2030 i Sverige inte kan genomföras. Arbetet att nå en fossiloberoende fordonsflotta kommer då att avstanna, menar Preem, Scania och Lantmänen i ett brev till energiminister Ibrahim Baylan.

- Det är vår förhoppning att Sveriges regering agerar för att förbättra RED2-paketet. Redan vid Energiministerrådet den 5 december finns ett första tillfälle att lyfta problematiska delar av direktivet och föreslå förbättringar, säger Petter Holland, vd för Preem AB.

Tillsammans med Scania och Lantmännen föreslår Preem fyra tydliga punkter som regeringen bör agera utifrån:

  • Fokusera på de förnybara drivmedlens CO2-prestanda. Reduktionen av växthusgaser för förnybara drivmedel ska vara avgörande istället för vilken råvara som används och så kallad generationstillhörighet.
  • För att säkerställa en råvaras hållbarhet så krävs full spårbarhet. Oaktat råvarans ursprung så måste kraven på spårbarhet, kontroller och hållbarhet i hela kedjan skärpas betydligt.
  • Öka målsättningen för användning av hållbar och förnybar energi i transportsektorn över de 10 procent som gäller för 2020 enligt nuvarande RED.
  • Sök samverkan med andra medlemsländer, som liksom Sverige, har intresse att minska trafikens klimatpåverkan och att använda biodrivmedel rationellt.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01 
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.