Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2015-05-11

Pressmeddelande

Preem tilldelas Träkronan för satsningen på skogsråvara

Preem har tilldelats Mellanskogs pris Träkronan år 2015. I motiveringen lyfts Preems satsning och utveckling av Evolution Diesel som innehåller tallolja, en restprodukt vid framställningen av pappersmassa. Preem belönas också för tydligheten i sin kommunikation om vilken betydande roll den svenska skogen spelar i det framtida biobaserade samhället.  

– Vi är naturligtvis både stolta och glada över att vi fått denna fina utmärkelse som sporrar oss ytterligare att fortsätta utveckla våra drivmedel med råvara från skogsindustrin och övertyga våra politiker att tydliga spelregler behövs om Sveriges fordonsflotta ska vara helt oberoende av fossila bränslen 2030. Vi har en unik möjlighet att på sikt bli självförsörjande på drivmedel med hjälp av restprodukter från exempelvis skogen. Det är inte bara bra för miljön, det gynnar också svensk skogsindustri och skapar gröna arbetstillfällen i glesbygden, säger Petter Holland, VD och koncernchef på Preem.

Enligt Energimyndigheten ger HVO av tallolja den högsta minskningen av växthusgaser av alla biodrivmedel, 89 procent. Preem Evolution Diesel sänkte Sveriges koldioxidutsläpp med över 535 000 ton under 2014. Det motsvarar utsläppen från ungefär 216 000 bilar.

– För oss skogsägare visar Preems arbete att det finns nya användningsområden för vår skogsråvara. Deras satsning på förnybara drivmedel ger framtidshopp när en del av de klassiska produkterna som till exempel tidningspapper minskar. Utvecklingen av fordonsbränsle är också en viktig del för ett hållbart och levande samhälle där vi som är beroende av bilen som färdmedel, istället för att byta bil enkelt kan byta bränsle till ett som minskar påverkan på miljön, säger Karin Perers, Styrelseordförande, Skogsägarna Mellanskog.

Motiveringen lyder: Genom en tydlig positionering och satsning har Preem visat att träbaserade råvaror fungerar som viktig del och komplement till fossil olja genom sin ACP Evolution Diesel i vilken råtallolja är en beståndsdel. Talloljan är en restprodukt vid framställningen av pappersmassa. Utveckling pågår för att även i bensin kunna ersätta en del av den fossila råvaran med råvara från skogen. Preem har också varit tydlig i sin kommunikation om vilken betydande roll som råvarubas den svenska skogen utgör. Genom aktivt lobbyarbete och i marknadsföring har Preem uppvaktat beslutsfattare med budskapet att framtida fordonsbränsle har förnyelsebar skogsråvara som en viktig ingrediens. I det framtida biobaserade samhället har skogen en viktig roll som leverantör av råvara vilket samtidigt gagnar skogsägarna och Sverige som skogsnation. Med anledning av Preems tydliga satsning på skogen som råvarubas för fordonsbränsle är det med glädje vi tilldelar Mellanskogs pris Träkronan år 2015.

På bilden tar Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem, inblandad i arbetet med utvecklingen av Preems talloljediesel från första början emot priset från Karin Perers, Styrelseorförande, Skogsägarna Mellanskog (t.h) och vice ordförande Marie André.