Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2015-09-24

Pressmeddelande

Preem tar ordförandeskapet i samarbetet KNEG

Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem är ny ordförande för samarbetsprojektet Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG.

Helene Samuelsson har varit med sedan starten av samarbetet och var tillsammans med DB Schenker, Volvo Lastvagnar, Trafikverket och Chalmers en av initiativtagarna till KNEG.

– När KNEG startade 2006 var det på allvar som miljö- och klimatfrågor inom transportsektorn började diskuteras. Hur godstransporters miljö- och klimatpåverkan kan minskas är fortfarande lika aktuellt och KNEG arbetar vidare mot det gemensamma målet om en halvering av klimatpåverkan från godstransporter till 2020, säger Helene Samuelsson, ordförande KNEG.

För att minska godstransporternas klimatpåverkan krävs att samhällets olika aktörer samarbetar och ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och akademi är en förutsättning att nå goda resultat.

– KNEG består av representanter från näringsliv, myndigheter och akademi som har en fantastisk hög kompetens när det gäller klimat- och miljöfrågor. Alla medlemmar är framstående inom sitt område och tillsammans kan vi åstadkomma förändring. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta driva KNEG framåt mot vårt mål om en halvering av klimatpåverkan från godstransporter på väg till 2020, säger Helene Samuelsson.

Fakta om KNEG:
Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG är ett samarbetsprojekt med ett gemensamt mål att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till 2020. Sedan 2006 har KNEG:s medlemmar genom egna åtaganden och samarbetsprojekt arbetat med åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp. Den samlade effekten av KNEG:s insatser mäts årligen och resultatet redovisas publikt i den årliga rapporten iKNEG. Utöver våra åtaganden och samarbetsprojekt deltar vi aktivt i debatten om hållbara transporter.

De aktörer som ingår i KNEG är: Fordonsgas, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs Universitet, OKQ8, Postnord, Preem, Ragn-Sells, Renova, Scania, DB Schenker, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket och Volvo Lastvagnar.

Mer information om KNEG finns på: www.kneg.org