Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2015-06-15

Pressmeddelande

Nytt genombrott av Preem: bensin på skogsavfall

Preem presenterar nästa genombrott inom gröna drivmedel: en bensin gjord på skogsavfall. Preem Evolution Bensin, med 10 procent förnybart innehåll varav hälften kommer från skogsavfall. 2011 lanserade Preem en diesel gjord på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin och Sverige blev först i världen med en standarddiesel gjord på skogsavfall. Nu blir Sverige först i världen med en bensin delvis baserad på tallolja.

Preem Evolution Bensin blir den grönaste bensinen på marknaden. Den innehåller 10 procent förnybar andel jämfört med all annan bensin på marknaden som innehåller 5 procent och den kan tankas i alla bensinfordon. Med Preem Evolution Bensin minskar koldioxidutsläppen från bensinfordon med över 13 600 ton per år, vilket är det samma som utsläppen från cirka 5 500 bilar.

– Det är ett första steg. Vi har betydligt högre ambitioner, både för diesel och för bensin, men för att komma vidare behöver vi långsiktiga spelregler från våra politiker, säger Petter Holland, VD och Koncernchef Preem.

 Preems Evolution drivmedel bidrar att minska utsläppen av växthusgaser.  Genom att utveckla de traditionella drivmedlen sänker Preem utsläppen från dagens fordonspark, som fortfarande helt domineras av bensin- och dieselbilar (97 procent av alla fordon på vägarna drivs med bensin eller diesel). Den som tankar Evolution Diesel får idag 32 procent förnybart i tanken, och på så sätt har koldioxidutsläppen minskat med cirka 1,5 miljoner ton sedan 2011. Preem arbetar fortsatt med att höja andelen, men avgörande är lagstiftning och skattevillkoren för förnybara råvaror.

– För oss som vill investera i utveckling och produktion av nya, mer hållbara drivmedel är det helt avgörande att våra satsningar kan bära sig. Nästa år upphör skattebefrielsen på det förnybara innehållet i drivmedel. Ingen kan idag svara på hur skatter och regelverk ser ut efter det, säger Petter Holland.

Preem introducerade HVO-dieseln 2011 och blev då först i Sverige och först i världen med HVO-diesel baserade på tallolja. Det blev snabb en succé och HVO bidrog kraftigt till den ökade andelen förnybara drivmedel i Sverige.

– Våra förnybara drivmedel är en viktig pusselbit i omställningen av Sveriges transportsektor. Dessutom minskar skogsbaserade drivmedel Sveriges beroende av importerad olja, skapar jobb i glesbygder och ger skogsindustrin en ny intäktskälla, säger Petter Holland.

Preem Evolution Bensin finns från slutet av juni på ett 40-tal stationer i södra Sverige. Produkten kommer successivt att erbjudas på fler stationer över landet.