Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2015-11-27

Pressmeddelande

Miljardinvestering i Lysekil minskar Preems importberoende

Preem bygger ut vakuumdestillationsanläggningen på raffinaderiet i Lysekil för att kunna framställa mer vakuumgasolja (VGO). Investeringen beräknas kosta 1,6 miljarder kronor och anläggningen ska stå klar 2018.

VGO är en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel. I dagsläget importerar Preem närmare 50 000 kubikmeter VGO per månad. Investeringen innebär att raffinaderiet i Lysekil blir självförsörjande på VGO genom egen produktion. Utbyggnaden innebär också att Preem minskar produktion av tjockolja på sina båda raffinaderier till fördel för högkvalitativa drivmedel. Man kommer även att kunna ta emot och uppgradera tyngre fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har samma moderna raffinaderissystem.

– Det här är en viktig investering för att Preems raffinaderier ska fortsätta att tillhöra de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Samtidigt ser vi till att förädla råoljan på bästa möjliga sätt och framställa de drivmedel – miljöklassad bensin och diesel – som samhället bäst behöver och har svårast att ersätta med andra alternativ, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef Preem.

Utbyggnaden påbörjas med markarbete under hösten 2016. Anläggningen kommer att ta upp cirka 5 000 kvadratmeter markyta, och placeras i anslutning till nuvarande process. I en inledande byggfas kommer antalet arbetstillfällen att öka med närmare 300 personer. Det finns också behov av att anställa ett femtontal nya medarbetare när vakuumdestillationsanläggningen tagits i drift.