Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2015-11-17

Pressmeddelande

Förnybara andelen ökar i Preem Evolution Diesel

Nu ökar vi den förnybara andelen i Preem Evolution Diesel med upp till 50 %, vilket ger en diesel som minskar koldioxidutsläppen med upp till 46 % * jämfört med en diesel utan förnybart innehåll.

2011 lanserade Preem en diesel gjord på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin och Sverige blev först i världen med en standarddiesel gjord på svenskt skogsavfall. 2012 ökades andelen förnybar råvara till 30 procent. Nu ökar vi den förnybara råvaran i Preem Evolution Diesel med upp till 50 %. 

– Efter om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg kan vi nu fördubbla produktionskapaciteten för drivmedel baserat på förnybara råvaror. Idag körs de flesta fordon i Sverige på antingen bensin eller diesel. Därför vill vi öka den förnybara andelen i just dessa produkter eftersom det ger en stor effekt för att minska koldioxidutsläppen. Dessutom minskar det vårt beroende av fossil olja, säger Susanne Håkans, Chef Bränsleprodukter på Preem.

Preem Evolution Diesel med upp till 50 % förnybar råvara är en vanlig diesel bestående av 7 % RME och resterande andel är HVO (Hydrerad vegetabilisk olja), som bland annat är baserad på tallolja. Tallolja som råvara har en hög koldioxidreduktion med 89 procent.

– Preem Evolution Diesel med upp till 50 % förnybart innehåll kommer till att börja med att finnas på drygt hundra av våra stationer. På längre sikt är vår ambition att den ska kunna tankas på alla våra stationer, säger Susanne Håkans.

Preem Evolution Diesel med upptill 50 % förnybart kan tankas i alla dieselfordon, blandas med all annan diesel, har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel. 

Mer information om vilka stationer som har Preem Evolution Diesel med upp till 50 % förnybart innehåll finns på preem.se

* Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100 % fossil diesel enligt EUs förnybarhetsdirektiv i en så kallad Well to Wheel-analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktionskedjan och är en etablerad analysmodell för koldioxidutsläpp.