Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2014-06-26

Pressmeddelande

Premiär för Preem Evolution Diesel i norra Sverige

Preem ökar nu tillgängligheten för att tanka förnybar diesel i norra delen av Sverige genom att erbjuda Preem Evolution Diesel på utvalda stationer i och omkring Sundsvall, Umeå, Piteå och Luleå. Att tanka Preem Evolution Diesel minskar koldioxidutsläppen med upp till 31 % jämfört med en standarddiesel.

Preem Evolution Diesel är nästa generation av dieselbränsle med upp till 35 % förnybara råvaror. Den förnybara delen, som tillverkas i Preems raffinaderi i Göteborg baserad på skogsråvara, kallas HVO-diesel (hydrotreated-vegetable oil), och bygger på en teknik som omvandlar grön råvara till högklassig diesel. Tillsammans med Sveaskog, Södra och Kiram driver Preem företaget Sunpine i Piteå, där råtallolja förädlas till råtalldiesel. Preem var först med att lansera en HVO-diesel på den svenska marknaden. Idag är Preem Evolution Diesel den standarddiesel som har högsta andelen förnybara råvaror.

– Vi är glada över att vi nu kan leverera Preem Evolution Diesel även i norra delen av Sverige. Vi har nu än en gång ökat tillgängligheten till vår unika diesel som bidrar till att minska koldioxidutsläppen från fordonstrafiken. Uteslutande del, cirka 97 %, av landets personbilar drivs med fossila drivmedel och att blanda in förnybar råvara i dieseln är det effektivaste sättet, här och nu, för att minska koldioxidutsläppen från fordonstrafiken, säger Susanne Håkans, chef för Produktledning drivmedel på Preem.

- Det är mycket roligt att vår största kund, Preem, nu gör det möjligt för sina kunder i norra Sverige att tanka på ett hållbart sätt. Vi är också nöjda med att vår råtalldiesel ger arbetstillfällen. Sunpine har indirekt skapat uppemot 100 grön arbetstillfällen i regionen, säger Magnus Edin, VD för SunPine.

Preems vision med Preem Evolution Diesel är att den ständigt ska utvecklas vilket den också har gjort sedan lanseringen 2011. Alla dieselfordon kan köra på Preem Evolution Diesel och priset är detsamma som för vanlig diesel.

– Vi tar steg för steg framåt, allt för en hållbar utveckling av drivmedel. En stor del av vår affärsutveckling och forskning är inriktad på hur vi ska kunna ta fram nya förnybara bränslen och att öka användningen av dem. Preem Evolution Diesel är ett bra exempel på det arbetet, säger Susanne Håkans.

Preems Evolution Diesel finns nu också på utvalda Preem stationer i områden kring Sundsvall, Umeå, Piteå och Luleå. För mer information om produkten och vilka stationer Preem Evolution Diesel finns att tanka besök www.preem.se