Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2014-02-06

Pressmeddelande

Preem och Skoogs i nytt samarbete

Drivmedelsbolaget Preem och Skoogskoncernen har tecknat avtal som innebär både försäljnings- och depåsamarbete. Värdet av avtalen omsluter ca 1 miljard per år.

-Vi är mycket nöjda med att framöver få arbeta med Skoogs och Skelleftebränslen som med sin starka regionala förankring i Norrland även ger oss en bredare bas att verka utifrån, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB

Skoogs hanterar årligen ca 110.000 m3 Diesel och ca 5000 m3 bensin som fördelas på ca 80 dieselanläggningar varav 16 även erbjuder bensin. Skoogs säljer även stora volymer på bulk. I avtalet ingår även ca 30.000 Eldningsolja vilket ger ca 145.000 årskubik i omfattning och ett försäljningsvärde på ca 1 miljard SEK per år. Försäljningsområdet för Skoogs är huvudsakligen från Sundsvall och norrut där man har stark lokal förankring. Det nya samarbetsavtalet ger också förutsättningar för en kostnadseffektivare depå- och logistikhantering. Det nya avtalet gäller from 1/4 2014 t.o.m 31/3 2019.

-Samarbetet med Preem ger oss en stark leverantör och samarbetspartner som också arbetar hårt på att utveckla framtidens förnybara bränslen, säger Roland Skoog

Samarbetet innebär att det nu blir möjligt att även i Norrland erbjuda Preems Evolution diesel som innehåller tallolja, en restprodukt från den svenska skogen. Det finns även möjligheter till synergier med talloljetransporterna sjövägen till Preemraff Göteborg.