Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2014-12-09

Pressmeddelande

Preem och Öresundskraft i samarbete om Sveriges största station för flytande biogas

Preem är en av samarbetspartnerna till Öresundskrafts nya station i Helsingborg för flytande biogas (LBG) till tunga lastbilar. Flytande biogas kan minska koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med standarddiesel.

Stationen är den första för flytande biogas i Skåne och den största i sitt slag i Sverige. Här går det även att tanka fordonsgas (CNG) för lätta transportfordon och privatbilister. Preem tillhandahåller betallösningen på stationen.

– Vi letar ständigt efter alternativ till fossila drivmedel och att minska miljöpåverkan från transportsektorn är en prioriterad fråga. Genom vårt arbete med att utveckla Preem Evolution diesel, som minskar koldioxidutsläppen med upp till 31 procent, kan vi erbjuda en klimatsmartare diesel.  När vi nu samarbetar kring LBG är det ett ytterligare steg mot att erbjuda våra transportkunder ett ökat utbud av mer långsiktigt hållbara produkter, säger Anders Collin, produktchef, på Preem.

Flera transportintensiva företag kräver mer miljöriktiga transporter från sina åkerier och från politiskt håll driver Region Skåne på frågan genom initiativet ”Fossilbränslefritt Skåne 2020”. Stationen kan leverera runt 100 GWh av flytande biogas och fordonsgas årligen.

– LBG minskar utsläppen av koldioxid, partiklar och kväveoxider från tunga fordon. Kallgasmacken och flytande biogas är därför ett viktigt steg i omställningen till ett hållbart transportsystem. Det gör vi tillsammans med miljömedvetna leverantörer som Preem i ett samarbete som kan komma att fördjupas ytterligare i framtiden, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund.

Fotograf bifogad bild: Timo Julko