Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2014-06-23

Pressmeddelande

Preem nära genombrott – kan framställa bensin från skogsråvara – men politisk osäkerhet kan bromsa investeringar

Preem var först i världen med att kunna framställa en standarddiesel gjord på skogsråvara. I år kan Sveriges bilister tanka diesel på Preems mackar med upptill 35 % förnybar råvara, med lägre utsläpp av koldioxidutsläpp som följd. Till största delen består den förnybara råvaran av tallolja som utvinns från svartlut, en restprodukt från den svenska pappers- och massaindustrin.

För att minska utsläppen av koldioxid från vägtransporterna är utvecklingen av bensin och diesel tillverkade av bioråvara är extra viktig då medparten, ca 97 %, av dagens fordons flotta kör på bensin eller diesel. Nu är Preem nära att kunna producera en bensin gjord på skogsråvara. De första volymerna har redan tillverkats. Men för att Preem ska kunna ta steget och producera den i stor skala måste de politiska och ekonomiska förutsättningarna finnas på plats.

– Att göra bensin på restprodukter från skogsindustrin är lite mer komplicerat och lite dyrare än att göra den på råolja. Därför måste det politiska och ekonomiska ramverket finnas på plats, i form av långsiktiga spelregler, som skatter och annan lagstiftning för förnybara drivmedel, säger Petter Holland, VD för Preem.

Regeringen planerade att införa ett kvotpliktsystem för förnybara drivmedel tidigare i år, men fick i sista stund nej för att genomföra detta av EU. Resultatet är att industrin nu helt saknar besked om vilka förutsättningar som gäller för produktion av biobränsle bortom 2015.

Preem och övriga industrin står inför stora investeringar inom biodrivmedel som nu är mycket osäkra. Den lovande svenska utvecklingen mot en mer hållbar transportsektor riskerar därmed att stanna av.

En viktig aspekt jämte miljönyttan är möjligheten för Sverige att med säkra försörjningstryggheten när det gäller förnybar energi inför framtiden. Den svenska skogen kan utgöra en betydande del av Sveriges ”oljereserv” utan att avverkningen behöver öka. Preems innovationer innebär istället att man tar vara på massaindustrins befintliga restprodukter som svartlut och lignin. Samtidigt kämpar den svenska skogs- och massaindustrin med konkurrenskraft och lönsamhet. För att kunna möta den globala konkurrensen så måste skogs- och massaindustrin hitta nya användningsområden för de produkter som man levererar idag. Framställning av hållbara, växthusgasreducerande biodrivmedel är ett nytt marknadsområde för skogs- och massaindustrin som inte bara har stor potential att främja utsläppsreduceringen i Sverige, utan även stärka en svensk basindustri.

Energimyndigheten konstaterar i sin färska årsrapport om drivmedelsmarknaden för 2013 följande: ”Biodrivmedelsmängderna har ökat med 2,4 TWh i Sverige sedan förra året. Det har gett upphov till ytterligare 43 procent reduktion av växthusgaser jämfört med 2012 och jämfört med om man istället hade använt fossila drivmedel. Minskningen beror främst på att användningen av HVO biodiesel har ökat med 2,4 TWh. HVO (hydrerad vegetabilisk olja) från tallolja är biodrivmedlet med högst klimatnytta. Tallolja reducerar utsläpp med 89 procent och produceras i Sverige av restprodukter från pappers- och massaindustrin och ingår i Preem Evolution Diesel.”

Preem lanserar en kampanj inför Almedalen 2014 för att politiker och andra beslutsfattare ska få upp ögonen för möjligheten att producera både bensin och diesel av en restprodukt från en av våra svenska basnäringar – skogen.

Målet är att den regering som tillträder i höst – ny eller gammal – ska förstå vad Preem och andra aktörer kan bidra med till en grönare fordonsflotta, ett minskat oljeberoende och minskade koldioxidutsläpp.