Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2014-02-18

Pressmeddelande

Preem investerar 300 miljoner i ny produktionskapacitet för biodrivmedel

Drivmedelsbolaget Preem har beslutat att bygga ut kapaciteten för biodrivmedel i Göteborg. Den ombyggda anläggningen innebär att Preem närmare fördubblar sin produktionskapacitet för drivmedel, baserat på gröna råvaror. Beslutet har tagits trots fortsatt politisk osäkerhet kring vilka skatter och kvotregler som kommer att gälla för biodrivmedel bortom 2016. Investeringen beräknas till ca 300 miljoner och projektet har påbörjats under vintern.

Investeringen innebär både en nära fördubblad produktion och en uppgradering av den s.k GHT-anläggningen (Green Hydro Treater) för s.k. isomerisering vilket kommer att förbättra vinteregenskaperna på producerat biodrivmedel. Från och med hösten 2015 kommer Preem att kunna erbjuda Evolution Diesel, med en tredjedel förnybart innehåll, året runt och i hela landet.

-          Vi bedömer att det bara finns en rimlig tolkning av den långsiktiga drivmedelspolitiken, även om det saknas klara beslut, och det är att Sverige ska ha en betydligt större andel gröna drivmedel. Det gäller framför allt om vi ska nå regeringens mål om en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen till 2030, säger Petter Holland, VD för Preem.

Preems Evolution Diesel baseras idag på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin. Restprodukter från skogs- och massaindustrin har stor potential att ersätta en betydande del av de fossila drivmedel som förbrukas i Sverige.

-          Vi saknar klara signaler om vilka skatteregler och kvoter som kommer att gälla efter 2017, men väljer ändå att gå före och bygga ut vår kapacitet. Vi gör bedömningen att vår produkt har stor potential på marknaden. Dieselförbrukningen har ökat kraftigt de senaste åren och vår produkt har fördelen att både ha utmärkta miljöegenskaper och samtidigt gå att använda i alla dieselmotorer, nya som gamla, säger Petter Holland.

Med investeringen stärks också konkurrenskraften för Preems raffinaderier. På sikt ser Preem exportmöjligheter för gröna, svenskproducerade drivmedel.

-          Vi har unikt goda förutsättningar att utveckla och tillverka förnybara och hållbara drivmedel från våra skogs- och lantbrukssektorer, och med våra raffinaderier ligger vi nu väl positionerade för att kunna producera stora volymer standarddrivmedel från gröna råvaror, säger Petter Holland.