Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2014-10-17

Pressmeddelande

Ny LNG-terminal hos Preemraff minskar koldioxidutsläppen med 130 000 ton/år

Nu är den nya LNG-terminalen vid Preems raffinaderi i Lysekil invigd. Anläggningen kommer att minska koldioxidutsläppen vid raffinaderiet med cirka 130 000 ton per år och har kostat drygt 700 miljoner SEK att bygga.

Igår, torsdagen den 16 oktober, invigdes officiellt den nya LNG-terminalen vid Preems raffinaderier av Petter Holland, VD och koncernchef på Preem, Johanna Lamminen, Gasum Chief Executive Officer, Chairman of the Board of Directors Gasum and Skangass och Jan-Olof Johansson, 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen Lysekils kommun inför cirka 100 inbjudna gäster.

– Det är glädjande att LNG-terminalen nu är klar att tas i drift. Genom att ersätta nafta och butan med LNG för vätgasproduktion kommer vi att minska raffinaderiets koldioxidutsläpp med cirka 130 000 ton per år vilket motsvarar utsläppen från cirka 70 000 bilar. Det rimmar väl med vår vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, säger Petter Holland.

Genom ett samarbetsavtal med norska Skangass står nu LNG-terminalen färdig för att kunna ta emot 200 000 ton LNG om året från Skangass anläggning i Risavika hamn utanför Stavanger. Naturgasen kommer med fartyg till Brofjordens hamn och levereras i pipelines till Skangass anläggning. LNG används som råvara i vätgasproduktionen. Stora mängder vätgas är en förutsättning för att kunna framställa svavelfri diesel och bensin. Bytet till LNG i driftsprocesserna kommer att minska Preemraffs produktionskostnader med mer än 200 miljoner SEK om året.

– Även för våra industrikunder är LNG en intressant produkt eftersom den kan ersätta tjockolja och därmed minska deras miljöpåverkan. Andra spännande användningsområden är som bränsle till fartygstrafiken och på sikt även som drivmedel till moderna lastbilar och långtradare, säger Petter Holland. Fakta LNG:

LNG är flytande naturgas, Liquefied Natural Gas, som till största delen består av metan. När naturgasen övergår från gas till vätska, vid minus 162° C, minskar den i volym mer än 600 gånger och kan effektivt fraktas i tankar på båt, tåg eller tankbil. LNG är färglös, giftfri och luktfri.