Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2014-03-20

Pressmeddelande

Låga marginaler och revisionsstopp pressade ner Preems resultat

Preems ackumulerade resultat för 2013, efter finansiella poster och före skatt, blev -1 567 MSEK (2 610). Omsättningen för året, inklusive punktskatter, sjönk till 89 399 MSEK (114 947).

- Det negativa resultatet beror på låga raffineringsmarginaler under hela året samt volymeffekterna av det omfattande revisionsstoppet på Preemraff Lysekil under hösten. Utöver detta så drabbades Lysekils kommun av strömavbrott i slutet av juli då ett blixtnedslag i ett ställverk i det offentliga elnätet innebar att elförsörjningen till raffinaderiet uteblev vilket innebar att ytterligare ett par veckors sommarproduktion uteblev. Med uppgraderade anläggningar står vi nu väl rustade inför kommande år, vilket ger oss fortsatt konkurrenskraft på den europeiska marknaden, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.

Råoljepriset har under året varit stabilt med 110 dollar/fat vid årets början och slut med en halvårsnotering på 102 dollar/fat. Den genomsnittliga dollarkursen för 2013 sjönk till 6,52 jämfört 6,78 året innan. Preems produktion minskade, på grund av revisionstoppet och strömavbrottet i juli, till 15 357 (19 297) vilket var en nedgång med 20 %. Värdet av Preems export sjönk till 43 635 MSEK (68 500).

- På den svenska marknaden har det långsiktiga arbetet med att stärka vårt stationsnät gett resultat och bidragit till en stabil resultatutveckling. Bland annat så utökar vi nu vårt stationsnät genom ett flertal nyetableringar i Mälardalen. En annan framtida satsning är vår satsning inom förnybara drivmedel, Preem Evolution Diesel. Vi har precis godkänt ytterligare en investering på 300 miljoner i ökad produktionskapacitet för biodrivmedel på Preemraff Göteborg, avslutar Petter Holland.

Investeringen innebär både en nära fördubblad produktion av Preem Evolution Diesel och en uppgradering av den s.k GHT-anläggningen (Green Hydro Treater) för s.k. isomerisering vilket kommer att förbättra vinteregenskaperna på producerat biodrivmedel. Från och med hösten 2015 kommer Preem att kunna erbjuda Evolution Diesel, med en tredjedel förnybart innehåll, året runt och i hela landet.