Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2013-08-28

Pressmeddelande

Trög marknad ger återhållsamt halvår för Preem

Omsättningen för halvåret, inklusive punktskatter, minskade till 48 747 MSEK (59 086). Preems operativa rörelseresultat första halvåret 2013, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, blev 597 MSEK (1 479). Preems resultat efter finansiella poster och före skatt, blev -567 MSEK (492).

Den europeiska raffinaderinäringen har haft en låg efterfrågan och sjunkande marginaler under årets första halvår vilket också påverkat den skandinaviska marknaden. Betydande negativa lagerpris- och valutaförändringar har också skett under perioden. Bland annat sjönk råoljepriset från 110 dollar/fat till 102 dollar/fat vid halvårets slut samtidigt som den genomsnittliga dollarkursen stannade vid 6,50 (6,85).

- Trots det vikande resultatet har vi klarat perioden bättre än många konkurrenter. Vårt integrerade raffsystem ger god flexibilitet då vi förlängt revisionsöversynerna till var sjätte år i syfte att optimera driftslönsamheten. I slutet av en period uppstår alltid mindre driftstörningar på grund av att anläggningens processer utnyttjats maximalt under de sex åren. Som exempel har Preemraff Göteborg haft en mycket hög tillgänglighet i driften under första halvåret samtidigt som Preemraff Lysekil är på väg in i en revisionsöversyn för att byta ut uttjänta komponenter i anläggningen, vilket minskat produktionsvolymen, säger Petter Holland, koncernchef och VD Preem AB.

Raffinaderiernas produktion sjönk med 7% till 9,018 miljoner m3 (9,671) som en följd av något ökande andel driftstörningar. Värdet av Preems export minskade till 28 500 MSEK (35 200).

- Försäljning på den svenska marknaden har haft en förbättrad lönsamhet med något ökande marginaler under Q2. Under 2013 stärker vi bland annat vår närvaro i Mälardalsområdet vilket vi redan nu upplever påverkar våra marknadsandelar positivt, säger Petter Holland.

Den förnybara andelen i spetsprodukten Evolution Diesel har höjts till 35% vilket ger 30% lägre koldioxidutsläpp vid körning. Dieselprodukten fungerar i alla dieselfordon, även äldre sådana. Den förnybara andelen är till största delen tallolja, en restprodukt från den svenska skogen.