Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2013-07-04

Pressmeddelande

Preem och Chalmers i förnyat forskningssamarbete

Tuff konkurrens, med ökade krav och kundförväntningar på allt bättre klimat- och miljöprestanda, kräver effektiv samverkan mellan forskning och näringsliv. Preem satsar därför 17,5 miljoner kronor på ett utökat samarbete med Chalmers inom forskning, kompetensutveckling och nätverkssamverkan.

Svensk industri ligger väl framme inom teknik- och industriproduktion. På en allt mer konkurrensutsatt energimarknad krävs hela tiden förbättringar av teknik och processer för att kunna framställa allt bättre bränslen och drivmedel som motsvarar framtidens kundbehov samt möter de allt viktigare klimat- och miljökraven.

-       Energieffektiva och driftsäkra anläggningar är viktiga för att klara konkurrensen samtidigt som vi måste utveckla nya, allt bättre bränslen med nya råvaror. Samarbetet med Chalmers har hjälp oss både kring energioptimering av anläggningar och utveckling av produkter och processer, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB

Chalmers rektor Karin Markides är glad för Preems utvecklade satsning på samarbete. 

-       Strategiska samarbeten med näringslivet är en av grundstenarna i Chalmers forskning och utbildning. Det är ett sätt för Chalmers att bidra till industriell och ekonomisk utveckling. Dessa samarbeten ger våra forskare, doktorander och studenter de bästa tänkbara förutsättningarna att leverera bra lösningar och ny konkurrenskraft, säger Karin Markides.

Styrkeområde Energi samordnar Chalmers forskning om de energilösningar som skapar hållbara energisystem i världen.

-       Det är kul att jobba med Preem som både söker och använder möjligheter att minska transportsektorns oljeberoende. Forskarna har uppskattat samspelet och kunnat se hur resultat tagits tillvara. Vi lär oss också vad som fungerar i industrin och jag hoppas detta gör att både forskningen och utbildningen av ingenjörer på Chalmers blir bättre, säger Tomas Kåberger, professor och ansvarig för samarbetet på Chalmers.

I samband med Almedalsveckan lanserar Preem en förbättrad Evolution Diesel med hela 35 % förnybar råvara vilket reducerar koldioxidutsläppen med 31% jämfört helt fossil diesel. Det nya samarbetet med Chalmers kommer att ytterligare stärka Preems möjligheter att möta allt svårare krav på bättre drivmedel med lägre utsläpp av klimatgaser. 

Avtalet omfattar 17,5 miljoner kronor och löper på fem år. Det omfattar forskning och teknikutveckling, kompetensöverföring, mötes- och seminariesamverkan.