Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2013-06-05

Pressmeddelande

Ny driftcentral förbättrar arbetsmiljö och säkerhet på Preemraff Lysekil

Fredagen den 14 juni inviger Preemraff Lysekil en ny driftcentral. Den 4800 kvadratmeter stora byggnaden är en av de större byggnationerna som genomförts i regionens näringsliv under de senaste åren. Med sin spektakulära utformning i sex våningsplan har modern teknik kombinerats med en arbetsmiljö i toppklass. Byggnaden är också konstruerad för att klara mycket stora påfrestningar om en explosionsolycka skulle inträffa.

Säkerhet är ett av de viktigaste fokusområdena inom Preems verksamhet. Den nya driftcentralen är en viktig investering som höjer nivån ytterligare. Med sin platsgjutna stomme av betong är byggnaden dimensionerad att stå emot en gasmolnsexplosion med ett dimensionerade grundtryck på 200 mbar, eller två ton/m². Den runda utformningen av kontrollrumsbyggnaden, med smala och höga fönster, bidrar till att öka motståndskraften. Uppvärmning sker via överskottsvärme från processen.

Även arbetsmiljö och kommunikation har varit viktiga drivkrafter bakom investeringen. Närmare 250 personer, som tidigare varit utspridda över området, samlas nu i samma byggnad. Särskild hänsyn har tagits till arbetsmiljön för den skiftgående personalen i kontrollrummet, där många grupper arbetar samtidigt med att övervaka, styra och optimera produktionsprocesserna. Arkitekterna har bland annat arbetat med akustiken, som varit svår att hantera i det runda rummet. En del av lösningen har varit akustikputs på väggarna och speciella paneler vid arbetsplatserna. I rummet finns också ett ljustak som simulerar dygnsrytmen.

-       Vi är mycket stolta över vår nya driftcentral. Vi har satt säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet i fokus och ser fram emot att jobba i en modern och skräddarsydd miljö, säger Peter Abrahamsson, chef Preemraff.

Fakta:
Total investering: 192 MSEK                                          
Byggtid: cirka två år            
Bruttoarea: 4800 m²
Stomme av betong: 3600 m
³                  
Armeringsstål: ca 385 ton  
Grundläggning till fast berg via betongfundament och borrpålar