Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2013-03-21

Pressmeddelande

Lönsamt 2012 för Preem

Preems ackumulerade resultat för 2012 blev, efter finansiella poster och före skatt, 2 610 MSEK (260). Omsättningen för året, inklusive punktskatter, steg till 114 947 MSEK (101 747).

- Det starka resultatet beror främst på god lönsamhet i verksamheten och mindre på lagerpriseffekter och valutakurser vilket ofta är starkt påverkande faktorer. Resultatutfallet har gynnats av att de genomsnittliga raffineringsmarginalerna ökade successivt under året kombinerat med att vi haft en rekordhög tillgänglighet på våra raffinaderier, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.

Råoljepriset har under året varit stabilt med 106 dollar/fat vid årets början och 110 dollar/fat vid årets slut med en halvårsnotering på 94 dollar/fat. Den genomsnittliga dollarkursen för 2012 steg till 6,78 jämfört 6,50 året innan. Preems produktion ökade till 19 297 (17 720) vilket var en uppgång med 9%. Värdet av Preems export steg till 68 500 MSEK (54 400).

- Nyckelfaktorer är en optimerad driftstyrning och flexibilitet i våra raffinaderier. Även marknadssidans mångåriga arbete med att stärka lönsamhet och kostnadseffektivitet i stationsleden och direktförsäljningen har gett resultat och borgar för ökad konkurrenskraft på längre sikt. Exempelvis har kundintresset för vår Evolution diesel, med 30% förnybara råvaror, varit stort, avslutar Petter Holland.

Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, steg till 3 169MSEK(-170).